Disputas: Skrift som kilde til håndskriftsproduksjon i middelalderen

Cand.philol. Nils Dverstorp ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Skrivaren och skriften – om skrift- och handskriftsproduktion i Vadstena kloster

Skriften i middelalderen var i begynnelsen under sterk innflytelse fra den latinske skrifttradisjonen. Da man begynte å skrive på sitt eget språk frigjorde man seg sakte fra denne tradisjonen.

I sin avhandling studerer Dverstorp den skriftlige variasjonen i et utvalg håndskrifter fra et slik perspektiv. Variasjon i og forandring av skriftens grafiske utformning står i fokus. De håndskrifter som undersøkes er produsert i Vadstena kloster i Sverige, som ble grunnlagt av den hellige Birgitta på slutten av 1300-tallet.

Avhandlingen viser hvordan skriften gjennomgikk små forandringer, noe som i sin tur gjør det mulig å si noe om hvordan håndskriftene ble produsert og om deres datering og skrivere. Dette gjør at vi får ny kunnskap ikke bare om de håndskrifter som undersøkes men også om håndskriftsproduksjonen i Vadstena kloster fra et større perspektiv.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag, 28. oktober 2010, i auditorium 2 Eilert Sundts hus, Blindern,
kl. 16.15-17.00: "Vadstena kloster som senter for skriftkultur."

Bedømmelseskomité

  • Docent Roger Andersson, Svenskt diplomatarium, Riksarkivet (førsteopponent)
  • Universitetslektor Rakel Johnson, Göteborgs universitet (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Terje Spurkland, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Disputasen ledes av professor Jon Gunnar Jørgensen, ILN, Universitetet i Oslo.

Veileder

  • Førsteamanuensis Karl Gunnar Johansson, Universitetet i Oslo
  • Professor Lars-Erik Edlund, Umeå universitet 

 

Arrangør

Institutt for lingvistiske og nordiske studier v/ Mari C. Otnes
Publisert 7. des. 2020 11:06 - Sist endret 7. des. 2020 11:06