Disputas: Forskjellen på barnebøker og voksenbøker viskes ut

Cand.philol. Åse Marie Ommundsen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Litterære grenseoverskridelser. Når grensene mellom barne- og voksenlitteraturen viskes ut

Barnebøker skrives nå for alle. Dette er en ny trend, i følge Åse Marie Ommundsen, som har tatt en doktorgrad om ny norsk barnelitteratur.

Likevel er det klare forskjeller på barne- og voksenbøker, mener hun. Hun har laget nye verktøy som avslører om en bok egentlig er for voksne eller barn. Det viser seg at mange bøker som retter mot barn, egentlig er voksenlitteratur. Samtidig begynner voksenbøker å ligne på barnebøker.

Bildeboka for voksne føyer seg inn i denne trenden.

Dagens barnelitteratur krysser grensen mellom vokseninnhold og barneinnhold. Den speiler vår tid og eksistensielle utfordringer i vårt postsekulære samfunn.

Åse Marie Ommundsen er den første ved Universitetet i Oslo med en avhandling om barnelitteratur. Arbeidet fyller store hull i forskningen på barnelitteratur, både nasjonalt og internasjonalt.

Ommundsens forskning vil øke bevisstheten om hva barnelitteratur er, og hvordan man kan vite om en bok også er for barn.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 10. desember 2010, i Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, Sentrum, kl. 9.15-10.00: “Norsk barnelitteratur sett i lys av aktuell internasjonal litteraturteori innenfor det barnelitterære feltet.”  

Bedømmelseskomité

  • Professor Maria Nikolajeva, Cambridge University (førsteopponent)
  • Senterleder Nina Christensen, Aarhus Universitet (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Sten-Olof Ullström, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Bente Christensen, ILN, Universitetet i Oslo.

Veileder

  • Professor Harald Bache-Wiig, Universitetet i Oslo
  • Professor Per Thomas Andersen

 

Publisert 7. des. 2020 11:06 - Sist endret 7. des. 2020 11:06