2011

Tidligere

Tid og sted: 4. nov. 2011 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Magister Mikael Males ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden graden philosophiae doctor (ph.d.): Mytologi i skaldedikt, skaldedikt i prosa. En synkron analys av mytologiska referenser i medeltida norröna handskrifter

Tid og sted: 28. okt. 2011 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Debela Goshu Amante ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden graden philosophiae doctor (ph.d.): The Semantics of Oromo Frontal Adpositions

Tid og sted: 21. okt. 2011 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Sveinung Nordstoga ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare si avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Livshistorier på landsmål. Andreas Austlids Lesebok for folkeskulen - eit lesebokprogram blir realisert

Tid og sted: 9. sep. 2011 09:15, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Mag.art. Elise Kleivane ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare si avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Reproduksjon av norrøne tekstar i seinmellomalderen. Variasjon i "Eiríks saga Viðfǫrla"

Tid og sted: 17. juni 2011 09:15, auditorium 3, Eilert Sundts hus, Blindern

Master Nanna Løkka ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Steder og landskap i norrøn mytologi - En analyse av topografi og kosmologi i gudediktene av den eldre Edda.

Tid og sted: 8. apr. 2011 09:15, Auditorium 2 Helga Engs hus, Blindern.

Master Karoline Kjesrud ved Instituttet for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Lærdom og fornøyelse. Sagaer om helter på eventyr — et speilbilde av ideer og forestillinger fra senmiddelalderen på Island

Tid og sted: 25. mars 2011 10:15, Universitetets Gamle festsal, Domus Academica, Sentrum.

Cand.philol. Henriette Siljan ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. : Metaforisering, nominalisering og normering - en teoretisk studie av grammatisk metafor og to empiriske undersøkelser av språktrekket i læreboktekster 

Tid og sted: 4. mars 2011 09:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Sem Sælands vei 7

Licentiata Philosophiae Suzanne Marti ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Kingship, Chivalry and Religion in the Perceval Matter: An Analysis of the Old Norse and Middle English Translations of Le Conte Du Graal

Tid og sted: 4. feb. 2011 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern.

Master Susan Nacey ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Comparing linguistic metaphors in L1 and L2 English