Disputas: Da norske riddere lærte fransk høviskhet

Licentiata Philosophiae Suzanne Marti ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Kingship, Chivalry and Religion in the Perceval Matter: An Analysis of the Old Norse and Middle English Translations of Le Conte Du Graal

Suzanne Marti

Håkon Håkonsson fikk oversatt franske ridderromaner for å spre høviskhet til det norske hoffet på 1200-tallet. Med ridderne i litteraturen som forbilde, skulle Håkons følgesmenn lære å oppføre seg korrekt, for eksempel overfor kvinner og i duellsituasjoner. Dette viser Suzanne Marti i sin avhandling om Parcevals saga, den norrøne oversettelsen av den gammelfranske romanen Le Conte du Graal.

Hennes analyse av referanser til kongemakt, ridderskap og religion avslører at den franske originalen ble oversatt til norrønt på en systematisk måte. Gjentatte endringer i oversettelsen fører til at kong Arthur og hans hoff er fremstilt mer positivt i den norrøne versjonen. Ferdighetene og prestasjonene til ridderen Parceval, og til og med hans motstandere, er dessuten lagt større vekt på enn i den franske originalen.

Dette tyder på at Håkon Håkonsson hadde en bevisst hensikt da han beordret oversettelsen av slik høvisk litteratur. Ridderromanene skulle ikke bare skape underholdning for hoffet, men også undervise i ridderlighet og sømmelig oppførsel. Sist men ikke minst kan vi se importen av fransk ridderlitteratur som en del av Håkons generelle ønske om å etterligne andre europeiske hoff. Med den nye litteraturen kunne han markedsføre høviske idealer og føydale strukturer, og dermed styrke sin egen maktposisjon.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag, 3. mars 2011, i Auditorium U35 i Helga Engs hus, Blindern
kl. 16.15-17.00: “Influence from the Sagas of Chivalry (Riddarasögur) on Old Norse-Icelandic Literature.”

Bedømmelseskomité

  • Professor Susanne Kramarz-Bein, Universitetet i Münster (førsteopponent)
  • Professor Kirsten Wolf, University of Madison (andreopponent)
  • Professor Jon Gunnar Jørgensen, Universitetet i Oslo    (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Bente Christensen, ILN, Universitetet i Oslo  .

Veileder

  • Førsteamanuensis Karl Gunnar A. Johansson, Universitetet i Oslo
     

Arrangør

Institutt for lingvistiske og nordiske studier v/ Mari C. Otnes
Publisert 7. des. 2020 11:06 - Sist endret 7. des. 2020 11:06