2012

Tidligere

Tid og sted: 23. nov. 2012 09:15, auditorium 3, Sophus Bugges hus, Blindern

Master Ahmed Ahsanuzzaman ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sambhu Mitra’s A Doll’s House: Putul Khela in Bengal

Tid og sted: 15. nov. 2012 10:15, Gamle festsal, Domus Academica, Sentrum

Cand.teol. Rolf Piene Halvorsen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Tre diskursmarkører i norsk tegnspråk. En studie av blunk, blikkendring og nikk i åtte fortellinger

Tid: 14. juni 2012 09:15

Master Olga Djordjilovic ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Managing Tasks and Relations in Meeting Interaction

Tid og sted: 20. jan. 2012 09:15, auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern

Master Jan Grue ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.):  Interdependent Discourses of Disability: A Critical Analysis of the Social/Medical Model Dichotomy

Tid og sted: 20. jan. 2012 09:15, Arne Næss' auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand.philol. Anne Skaret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Litterære kulturmøter. En studie av bildebøker og barns resepsjon