Disputas: Et dukkehjems mottakelse i Bengal

Master Ahmed Ahsanuzzaman ved Senter for Ibsen-studier, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Sambhu Mitra’s A Doll’s House: Putul Khela in Bengal

Ahmed Ahsanuzzaman

10. januar 1958 hadde Kolkatas banebrytende teatergruppe Bohurupee premiere med Putul Khela, en adaptasjon av Ibsens Et dukkehjem skrevet av Sambhu Mitra. Ahmed Ahsanuzzamans avhandling er den første omfattende undersøkelse av Putul Khela. Ved å lese Mitras oversettelse sammen med resepsjonsstudier, som også omfatter de tre nyoppsetningene av Putul Khela, viser Ahsanuzzaman hvordan Ibsens skuespill ble gjenskapt og hvordan det ga liv til nye meninger og tanker da det ble lokalisert i en ny kulturell kontekst.

I avhandlingen spør Ahsanuzzaman hvorfor et skuespill av en utenlandsk dramatiker som Ibsen - som gjorde det 19. århundres europeiske borgerskap til målskive og som kritiserte ekteskapet som institusjon for å avdekke hvordan private og offentlige verdener var gjennomsyret av løgn og bedrag - appellerte til et publikum i en så annerledes tid og på et så annerledes sted. Han leser det som en tekst og som en forestilling knyttet til behovene etter frigjøringen fra kolonistyret. Studien er en komparativ analyse og vil bidra med nye perspektiver innen litteratur, teater og kulturstudier.

Ahsanuzzaman utforsker identitetsspørsmål og hvordan teksten fungerer som en kritikk av religion, og han bruker teaterhistoriografi og diskursanalyse for å studere mottakelsen teksten fikk. Avhandlingen kan plasseres innenfor fagområdene kjønns- og kulturstudier, men kan også være av interesse for forskere på oversettelsesstudier og teaterhistoriografi. Avhandlingen er et resultat av forskningen innenfor prosjektet "Ibsen Between Cultures", finansiert av Norges Forskningsråd.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 22. november, 2012, kl. 16.15, i auditorium 3, Eilert Sundts hus, Blindern: "Western Impact on Theatre in West Bengal and Bangladesh from World War II to the Present"

Bedømmelseskomité

  • Professor Chengzhou He, Nanjing University (andreopponent)
  • Professor Elisabeth Oxfeldt, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Krishna Sen, University of Calcutta (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Jon Nygaard

Veileder

Arrangør

Institutt for lingvistiske og nordiske studier v/Laila Henriksen
Publisert 7. des. 2020 11:05 - Sist endret 7. des. 2020 11:05