2013

Tidligere

Tid og sted: 13. des. 2013 09:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Bjørg Nesje Nybø ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Skriftkulturen i ei språkleg revitalisering. Ei samanlikning av framveksten av irsk og nynorsk skriftkultur.

Tid og sted: 29. nov. 2013 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Anders Vaa ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): A Grammar of Engdewu. An Oceanic language of Solomon Islands.

Tid og sted: 12. sep. 2013 09:15, Auditorium 1, Sophus Bugges hus, Blindern

Master Cathinka Hambro ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Waiting for Christian Fish on Milk from India. A Textual and Contextual Analysis of 'Altram Tige Dá Medar' ('The Nourishment of the House of Two Milk Vessels').

Tid og sted: 20. juni 2013 09:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Karine Stjernholm ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Stedet velger ikke lenger deg, du velger et sted. Tre artikler om språk i Oslo.

Tid og sted: 18. juni 2013 09:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Elisabeth Ellingsen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Et dukkehjem i en flerkulturell kontekst. En analyse av voksne andrespråksleseres  fortolkninger i et interaktivt perspektiv.

Tid og sted: 7. juni 2013 09:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Tor Arne Haugen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Polyvalent Adjectives in Norwegian. Aspects of their Semantics and Complementation Patterns.

Tid og sted: 7. juni 2013 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Liyang Xia ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Heart Higher than the Sky - Reinventing Chinese Femininity through Ibsen's Hedda Gabler.

Tid og sted: 8. feb. 2013 09:15, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Fikre Gebrekidan Reda ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Tigrinya – English/Amharic Codeswitching