Disputas: Jeg er så Oslo du kan kalle meg for individualist

Master Karine Stjernholm ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Stedet velger ikke lenger deg, du velger et sted. Tre artikler om språk i Oslo.

Karine Stjernholm. Foto: Ram Gupta

I avhandlinga mi, Stedet velger ikke lenger deg, du velger et sted, skriver jeg om hvordan språket øst og vest i Oslo har smelta sammen. Tidligere var oppvekststedet viktig for hvordan folk snakka, men i dag ser det ut som om språket vårt styres mer av individuelle livsstilsvalg.

Blant disse livsstilsvalgene er valg av bosted et av de mest avgjørende i dagens Oslo, og om du velger å etablere deg øst eller vest i byen, sier mye om hva slags person du er. Det viser at øst-vest-delinga i byen fremdeles er en sentral del av byens identitet.

I sammensmeltinga av øst- og vestkantmålet, er det østkantmålet som har lidd de største tapene. Tidligere var det for eksempel vanlig å bruke pronomen som vårs og henner i øst, former som ikke er særlig vanlige blant oslofolk i dag. Men i det nye, sammensmeltede talemålet lever fortsatt mange språklige markører som brukes flittig til å signalisere en øst- eller vestidentitet, for eksempel bøyingsformene -a eller -en i bestemt form entall av substantiv (døra/døren), eller preteritumsendelsene -a eller -et i verb (flytta/flyttet). På den måten opprettholdes også et språklig skille mellom øst og vest, på tross av at dette skillet ikke lenger er like skarpt.

I arbeidet mitt har jeg analysert opptak fra 1970-tallet og fra 2000-tallet. I tillegg har jeg analysert 115 000 svar fra den elektroniske spørreundersøkelsen, Oslo-testen, som ble annonsert på aftenposten.no våren 2010. Jeg har også brukt butikkskilter øst og vest i byen for å undersøke hvordan ulike sosiale kulturer er synlige i byrommet i Oslo.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 19. juni, kl. 16.15, auditorium 3, Helga Engs hus, blindern: "Den aktuelle språksituasjonen i Oslo: Hva vet vi om  den i lys av teorier om standardisering, destandardisering og demotisering?".

Bedømmelseskomité

  • Professor Frans Gregersen,  Københavns Universitet

  • Førsteamanuensis Randi Solheim, Høgskolen i Sør-Trøndelag

  • Professor emeritus Arne Torp, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Bente Ailin Svendsen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:05 - Sist endret 7. des. 2020 11:05