Disputas: Nytt liv til utrydningstruet språk

Master Anders Vaa ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): A Grammar of Engdewu. An Oceanic language of Solomon Islands.

Anders Vaa. Foto: Sturlason

Anders Vaa har nettopp fullført sin doktorgradsavhandling om det utrydningstruede stillehavsspråket engdewu. Bare 200 personer snakker dette språket.

Vaa er den eneste i verden som forsker på engdewu, og avhandlingen hans er den første beskrivelsen av dette språket.

– Når et språk dør, forsvinner en viktig del av verdens kulturarv, og noen mister en grunnleggende del av sin identitet. Derfor er mitt arbeid viktig, sier Vaa.

Og dessuten bidrar jeg med ny viten til språkforskningen, legger han til. Det er spennende å se hvordan engdewu-grammatikken kategoriserer verden annerledes enn vi er vant til: Der norsk bruker adjektiver, bruker engdewu verb. Der vi på norsk bruker pronomenet vi, må en engdewu-taler velge mellom tre forskjellige ord. Og der vi på norsk ganske enkelt uttrykker eierskap ved å si min, kan engdewu skilte med hele tretten tilsvarende ord!

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 28. november 2013, kl 16.15. Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern: "The typological profile of Engdewu, an Oceanic language of the Solomon Islands".

Bedømmelseskomité

  • Chargé de Recherche Alexandre François, Centre national de la recherche scientifique (andreopponent)
  • Professor Emeritus Ulrike Mosel, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (førsteopponent)
  • Professor Kjell Magne Yri, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Helge Lødrup

Veileder

  • Professor Rolf Theil, Universitetet i Oslo
  • Dr. Åshild Næss, The University of Newcastle, Australia
Publisert 7. des. 2020 11:05 - Sist endret 7. des. 2020 11:05