Disputas: Nytenkning rundt kinesisk femininitet

Master Liyang Xia ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Heart Higher than the Sky - Reinventing Chinese Femininity through Ibsen's Hedda Gabler.

Liyang Xia

Den tradisjonelle kinesiske operaen Hjertet høyere enn himmelen fra 2006 (basert på Ibsens Hedda Gabler), har utløst kritiske diskusjoner rundt heltinnen Hai Das (Heddas) femininitet, «kinesiskhet» og gjennom dette, hennes relevans sett i forhold til kvinner i dagens Kina. I det nye årtusenet er begrepet «femininitet» fremdeles et brennende tema i det kinesiske samfunnet, og Ibsen, som nå er en integrert del av den kinesiske teaterkulturen, blir nok en gang bragt inn i diskusjonen om «den nye kvinnen» i Kina.

Med utgangspunkt i operaen Hjertet høyere enn himmelen og sett i lys av en historisk betraktning av relasjonen mellom Ibsen og kinesisk femininitet, viser Liyang Xias doktoravhandling hvordan Ibsen blir brukt i dagens Kina for å etablere diskusjoner rundt femininitet og «kinesiskhet». Hovedargumentet i avhandlingen er at sceneteksten og konteksten til Hjertet høyere enn himmelen er tatt med inn i diskusjonen rundt konstruksjonen, representasjonen og oppfattelsen av femininitet og kinesisk identitet innen moderne kinesisk teater.

Et av funnene i Xias avhandling er at diskusjonen rundt begrepet femininitet, slik femininitet er representert gjennom rollefiguren Hai Da (Hedda), avslører en allmenn, rigid og lite åpen holdning til «kinesisk femininitet». Hun antyder at det bare er gjennom en nytenkning rundt kinesisk femininitet at kvinner i Kina virkelig kan la sine hjerter fly «høyere enn himmelen».

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 6. juni 2013, kl. 16.15, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern: "The reception of Western plays in China at the beginning of the twentieth century (1900-1930)"

Bedømmelseskomité

  • Professor Erika Fischer-Lichte, Universitetet i Oslo (administrator)

  • Professor Kwok Kan-Tam, The Open University of Hong Kong (andreopponent)

  • Professor Joanne Tompkins, University of Queensland (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Jon Nygaard

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:05 - Sist endret 7. des. 2020 11:05