2014

Tidligere

Tid og sted: 30. sep. 2014 13:00, auditorium 6, Eilert Sundts hus, Blindern

Master Gebre Bizuneh Guadie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Shinasha Noun Morphology

Tid og sted: 29. sep. 2014 13:15, auditorium 6, Eilert Sundts hus, Blindern

Master Sabiha Huq ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Nation Speaks through the Global: Transformations of Peer Gynt in South Asia and in a Norwegian Valley

Tid og sted: 20. juni 2014 09:15, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Silje Harr Svare ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Det umuliges kunst. Tidligromantisk aktualisering i Inger Christensens lyrikk

Tid og sted: 13. juni 2014 12:30, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Åshild Søfteland ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Utbrytingskonstruksjonen i norsk spontantale

Tid og sted: 13. juni 2014 09:15, auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Gudrun Kløve Juuhl ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): I det mykje skrivne. Ei undersøking av ungdoms digitale tekstar i skule og fritid som situerte, retoriske handlingar

Tid og sted: 23. mai 2014 09:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Gunhild Tomter Alstad ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Barnehagen som språklæringsarena. En kasusstudie av tre barnehagelæreres andrespråksdidaktiske praksiser

Tid og sted: 21. feb. 2014 09:15, Arne Næss’ auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Cand. philol. Terje Wagener ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The history of Norwegian relative clauses.