Disputas: Shinasha, et truet språk i Etiopia

Master Gebre Bizuneh Guadie ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Shinasha Noun Morphology

Gebre Bizuneh Guadie

Shinasha er et lite og truet språk sørvest i Etiopia som det er forsket lite på. Det tilhører de omotiske språkene, en gruppe språk oppkalt etter elven Omo som renner gjennom dette veldige området og inn i Kenya.

Kun litt over halvparten av den etniske befolkningen på 50-60.000 innbyggere i det tradisjonelle språkområdet har shinasha som morsmål. Resten har byttet til andre og mer dominerende språk.

Doktoravhandlingen til Gebre Bizuneh Guadi er en av de ytterst få detaljerte, vitenskapelige beskrivelsene av dette truede språket. Han valgte å studere shinasha nettopp fordi det er et av Etiopias minst beskrevne språk, og fordi det er truet.

I nyere tid har shinasha blitt et skriftspråk, noe som øker sjansene for at det kan overleve. Flere skoler i området har startet undervisning i språket, med nye ordbøker og grammatikk.

Avhandlingen kan være en verdifull kilde til informasjon når nye lærebøker blir til, og den vil også være til nytte som en dokumentasjon av spesifikke deler av språket, for forskere som vil gjøre historiske og komparative studier i fremtiden.

Studien beskriver visse grammatiske markører som endrer formen av eksisterende substantiver. Den beskriver hvordan disse substantivene er formet, bøyd eller dannet av større og mindre enheter.

Substantivets morfologi i shinasha, som Gebre Bizuneh Guadie har beskrevet, vil kunne gi språkforskere innen omotiske språk en bedre forståelse av et lite kjent aspekt ved dette språket.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 30. september 2014, kl. 10.15, i auditorium 6, Eilert Sundts hus, Blindern: "Non-verbal clauses in Shinasha: their structure and function"

Bedømmelseskomité

  • Dr. Azeb Amha, Universiteit Leiden (førsteopponent)
  • Professor Janne Bondi Johannessen, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Dr. Binyam Sisay Mendisu, Addis Ababa University (andreopponent)

Leder av disputas

Professor Hanne Gram Simonsen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:04 - Sist endret 7. des. 2020 11:04