Disputas: Peer Gynt tirrer fortsatt dagens nasjoner

Master Sabiha Huq ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Nation Speaks through the Global: Transformations of Peer Gynt in South Asia and in a Norwegian Valley

Sabiha Huq

Peer Gynt av Ibsen var i sin tid en kritikk av norsk nasjonalisme. I dag er stykket et nasjonalt drama. Ibsen trodde ikke at stykket kunne forstås i andre kulturer, men det blir fortsatt oversatt og oppført på scenen over hele verden.

Sabiha Huq har forsket på tre oppsetninger, i Mysore i India, Dhaka i Bangladesh og på Gålå i Norge.

Avhandlingen viser at Peer Gynt fortsatt blir brukt til å kritisere og omdefinere nasjonen og det nasjonale. På alle de tre stedene er stykket blitt tilpasset et lokalt publikum, et publikum som har sine bestemte kulturelle koder og sin forståelse av egen nasjon.

– De massive sosiale, politiske og kulturelle endringer som vi har sett de siste tiårene, resultatet av globaliseringen, har gjort Peer Gynt enda mer aktuelt og relevant enn da stykket ble skrevet, sier Sabiha Huq.

Peer Gynts søken etter et «selv» er fortsatt et sentralt tema for oversettere og regissører i ulike kulturer, som blir inspirert til å konstruere og fastholde et selv i en globalisert verden.

Sabiha Huq viser hvordan oversettelsene og sceneversjoner av stykket i de tre landskapene tematiserer bevaringen av en nasjonal identitet i møte med det globale. Alle de tre oppsetningene er preget og påvirket av globaliseringen. Dette synes og høres på scenen, både som rekvisita-effekter og i dialogen. I Mysore bærer skuespillerne tradisjonelle drakter, kombinert med Hawaii-skjorter, turist-caps og Coca-Cola bokser, mens de diskuterer ny liberal verdensøkonomi. På lignende vis er den norske og den bangladeshiske oppsetningen like kulturforvirret, nasjonal og global.

Avhandlingen hevder at adaptasjonene av skuespillet er kulturelle transformasjoner, i en betydning der fiksjonen Peer Gynt bevisst blir brukt til å redefinere og bestride hva det nasjonale kan være.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 29. september 2014, kl. 10.15, i auditorium 6, Eilert Sundts hus, Blindern: "Contextualize and analyze the engagement of American avant garde theatre director Robert Wilson with the plays of Henrik Ibsen"

Bedømmelseskomité

  • Professor Chengzhou He, Nanjing University (andreopponent)
  • Professor Ellen Rees, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Krishna Sen, University of Calcutta (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Ståle Dingstad

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:04 - Sist endret 7. des. 2020 11:04