Disputas: Hvorfor denne romantikken?

Master Silje Harr Svare ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Det umuliges kunst. Tidligromantisk aktualisering i Inger Christensens lyrikk

Silje Ingeborg Harr Svare

Avhandlingen viser at det går en klar blå tråd gjennom Inger Christensens lyriske diktning og poetologiske tenkning, i form av en vedvarende interesse for den tyske tidligromantiske filosofen Novalis.

Inger Christensens (1935-2009) store, komplekst komponerte diktverk kan karakteriseres som utadvendte, både i sin systemiske formale oppbygning så vel som i nærheten til naturen og menneskets omverden. Likevel finner vi en vedvarende interesse for Novalis i hennes tekster, tydeligst i diktsamlingen det (1969) og poetikken Hemmelighedstilstanden (2000).

Hvordan står tilknytningen til Novalis i sammenheng med denne diktningens utadvendte og kjølige særpreg? Er påvirkningen fra Novalis konsistent i de to utgivelsene, som både har en tidsavstand på mer enn 30 år mellom seg og som skiller seg ad med hensyn til sjanger? Og hvordan påvirker en grundig undersøkelse av tilstedeværelsen av Novalis hos Christensen vår forståelse og lesning av hennes diktning?

Dette er sentrale spørsmål i avhandlingen, som er den første omfattende undersøkelsen av den tidligromantiske interessen det er spor av både i Inger Christensens lyrikk og poetikk. Avhandlingen viser at særtrekkene ved den tidligromantiske tenkningen Novalis representerer, særlig relasjonen til tysk idealisme, må tas fullt høyde for dersom sporene av ham i Inger Christensens tekster skal bli forstått.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 19. juni 2014, kl. 16.15, i auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern: "Camilla Collett: I de lange Nætter (1863). En analyse"

Bedømmelseskomité

  • Professor Ståle Dingstad, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Føsteamanuensis Lis Møller, Aarhus Universitet (andreopponent)
  • Professor Klaus Müller Wille, Universitetet i Zürich (førsteopponent)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Andreas Sveen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:04 - Sist endret 7. des. 2020 11:04