Disputas: Relativsetninger i eldre norsk

Cand. philol. Terje Wagener ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The history of Norwegian relative clauses.

Terje Wagener

Relativsetninger, på folkemunne som-setninger, finner vi i konstruksjoner av typen vikingen som hadde kjøpt seg en ny plastikkhjelm. Denne konstruksjonen byr på mange overraskelser for den som går litt lenger tilbake i historien. I eldre norsk kunne man si ting som på moderne norsk ville tilsvare:

  • kona som mannen var snekker istedenfor kona som hadde en mann som var snekker
  • vikingen som Gunnar elsket ham istedenfor vikingen som Gunnar elsket
  • de det gjør kan ingen tilgi istedenfor de som gjør det kan ingen tilgi

Wageners avhandling er den første i sitt slag som ser på relativsetninger i eldre norsk – både i norrønt og mellomnorsk. Blant spørsmålene som tas opp, er:

  • Demonstrativen er nesten obligatorisk i norrøne relativkonstruksjoner. Til å skulle være en demonstrativ oppfører den seg høyst besynderlig: den kan f.eks. brukes også om ting som ikke er til stede i eller kjent fra konteksten. Enkelte har hevdet at den egentlig er et relativpronomen, men Wagener håper å legge denne ballen død en gang for alle: er ikke et relativpronomen.
  • Hvordan og hvorfor utviklet norsk såkalte subjunksjonsløse relativsetninger, altså relativsetninger uten som? I moderne norsk kan som utelates dersom et annet ledd enn subjektet er relativisert (jenta jeg møtte, men jenta som møtte meg). I norrønt er utelatelse av relativsubjunksjonen umulig uansett. Avhandlingen viser hvordan dette endrer seg i mellomnorsk, og at utelatelse av relativsubjunksjonen i begynnelsen ikke hang sammen med syntaktisk funksjon, men med de referensielle egenskapene til korrelatet.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 20. februar 2014, kl. 16.15. Auditorium 1, Vilhelm Bjerknes hus, Blindern: "How may historical linguistics contribute to general linguistic theory, and how may linguistic theory inform historical linguistics?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Helge Dyvik, Universitetet i Bergen (andreopponent)

  • Professor Hanne Gram Simonsen, Universitetet i Oslo (administrator)

  • Reader David Willis, Cambridge University (førsteopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Kristian Emil Kristoffersen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:04 - Sist endret 7. des. 2020 11:04