2015

Tidligere

Tid og sted: 18. des. 2015 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Marthe Øidvin Burgess ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fra novelle til film. Elevproduserte multimodale tekster på 9. trinn

Tid og sted: 10. des. 2015 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.ed. Monica I. Norvik Knoph ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Language assessment and therapy for verb production impairments in multilingual aphasia.

Tid og sted: 16. apr. 2015 12:00, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Klaus Johan Myrvoll ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium vil forsvare avhandlinga si for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kronologi i skaldekvæde. Distribusjon av metriske og språklege drag i høve til tradisjonell datering og attribuering

Tid og sted: 6. mars 2015 13:00, auditorium Simula, Ole- Johan Dahls hus, Forskningsparken

Cand.philol. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterære verk utgitt gjennom 1900-tallet

Tid og sted: 2. mars 2015 13:00, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Guro Nore Fløgstad ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Forking paths: Category change, subfunction variation, and Preterits in Porteño Spanish and beyond

Tid og sted: 27. feb. 2015 13:00, auditorium Simula, Ole-Johan Dahls hus, Forskningsparken

Master Annika Bøstein Myhr ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Memories out of Place and Season. England, Germany, Russia, Estonia, and Norway in Migration Literature Since 1989