Disputas: Når litteraturen endrer seg

Cand.philol. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterære verk utgitt gjennom 1900-tallet

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy

Mange litterære verk endrer seg eller endres ettersom de utgis i nye utgaver. Litterære verk er dermed representert ved en rekke historiske tekster som avviker fra hverandre. Den teksten som representerte det kanoniserte verket på et gitt tidspunkt i litteraturhistorien, er ikke nødvendigvis identisk med den teksten som representerer det samme verket i dag.

I Verkets hviskelek fremstiller Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy teksthistorien til utvalgte norske skjønnlitterære verk utgitt gjennom 1900-tallet. «The fluid text is a fact, not a theory» hevder John Bryant i boka The Fluid Text (2002). Avhandlingen undersøker hvorvidt Bryants påstand kan gjelde for norsk 1900-tallslitteratur. Bjørkøy har kartlagt forskjeller mellom ulike utgaver av skjønnlitterære verk av Olav Duun, Cora Sandel, Aksel Sandemose, Tarjei Vesaas, Thorbjørn Egner, Olav H. Hauge og Gunvor Hofmo. Sentrale forskningsspørsmål har vært: Hvordan endrer de historiske tekstene som representerer verket seg? Hva gjør variantene med verket? Kan et verk bli til et annet? Og hvilke utgaver bruker forskerne og formidlerne?

Avhandlingen viser hvordan litteraturen er i bevegelse, at forfatteren ikke er ferdig idet verket er publisert første gang, og at forfatteren ikke er et isolert geni som opererer, skriver og utgir i et vakuum. Studien presenterer en alternativ litteraturhistorie som supplerer og korrigerer den etablerte norske litteraturhistorien.

Bjørkøy ønsker å vise hvorfor litteraturforskere, litteraturformidlere og andre litteraturbrukere trenger tekstkritikk og teksthistorisk kunnskap, og at tekstkritikk med fordel kan kombineres med litterær analyse. Tekstkritisk teori og metode er relevant for flere enn kun utgivere av edisjonsfilologiske utgaver.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 6. mars 2015, kl. 10.15 i auditorium Simula, Ole- Johan Dahls hus, Forskningsparken: “Hvordan lese Knut Hamsuns Markens Grøde (1917) i dag?”

Bedømmelseskomité

  • Professor Erik Bjerck Hagen, Universitetet i Bergen (andreopponent)
  • Professor emerita Jorunn Hareide, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Docent Paula Henriksson, Uppsala Universitet (førsteopponent)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Andreas Sveen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:05 - Sist endret 7. des. 2020 11:05