Disputas: Logopedundervisning på norsk hjelper flerspråklige med hjerneslag

Cand.ed. Monica I. Norvik Knoph ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Language assessment and therapy for verb production impairments in multilingual aphasia.

Monica I. Norvik Knoph

Foto: Ram Gupta

Når personer som snakker flere språk, får hjerneslag og afasi, er det vanskelig å forutsi hvordan de ulike språkene påvirkes. Det er hittil forsket lite på hvordan man best kan hjelpe de som rammes.

– Min forskning viser at undervisning på norsk kan ha gunstige effekter på flere av språkene, sier logoped Monica Knoph. Hun har undersøkt hvordan logopedundervisning på norsk virker på de andre språkene til flerspråklige personer med afasi. Dette er den første forskningen på dette feltet i Norge.

– Funnene viser at språkene til flerspråklige personer er forbundet med hverandre i hjernen, sier Knoph.

Afasi er språkvansker forårsaket av en ervervet skade i hjernen, oftest av et hjerneslag. Afasi kan ramme alle, og hvert år får omkring 5000 personer i Norge afasi som følge av hjerneslag. De får vansker med å snakke, lese og skrive, og med å forstå når andre snakker.

Verb er spesielt vanskelige og samtidig svært viktig i kommunikasjon. Derfor kan vansker med verb sterkt prege hverdagen til personer med afasi og deres pårørende. Ett av målene med studien har vært å forbedre produksjonen av verb hos deltakerne i studien.

– Personene i studien ble bedre til å bruke verb og også til å snakke fritt. Det viser hvor viktig verb er for å lage setninger, sier Knoph.

Én av tre får hjerneslag. Vi lever lenger, snakker flere språk og migrasjonen øker. Avhandlingen viser at det kan være samfunnsmessig verdifullt å tenke nytt rundt rehabiliteringen av denne raskt voksende gruppen.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 10. desember 2015, kl. 10.15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "How does Bybee's 'usage-based' theory relate to other linguistic theories, and what implications does it have for aphasia rehabilitation?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Mira Goral, Lehman College (andreopponent)
  • Professor Kristian Emil Kristoffersen, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Lyndsey Nickels, Macquarie University (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Hanne Gram Simonsen

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:05 - Sist endret 7. des. 2020 11:05