2016

Tidligere

Tid og sted: 21. okt. 2016 13:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica, sentrum

Master Nathan John Albury ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The folk lingustics of language policy: Knowing, feeling and doing Maori language revitalisation

Tid og sted: 23. sep. 2016 13:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Marthe Øidvin Burgess ved Institutt for Lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fra novelle til film. Elevproduserte multimodale tekster på 9. trinn

Tid og sted: 26. aug. 2016 13:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica, sentrum

Master Mads Breckan Claudi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Bakover, nordover og framover: Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk

Tid og sted: 10. juni 2016 13:15, Auditorium 1, Eilert Sundts hus, Blindern

Cand.philol. Silje Hernæs Linhart ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): "A wild stream of eyes": Affect and Identity in Male-to-Female Transgender Narratives for Children and Young Adults

Tid og sted: 2. mai 2016 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Iben Brinch Jørgensen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Når steder skapes: Fire studier av stedsutviklingens visuelle retorikk

Tid og sted: 29. apr. 2016 13:15, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Anne-Valérie Sickinghe ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Discourses of Multilingualism in Norwegian Upper Secondary Schools

Tid og sted: 28. apr. 2016 13:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Anne Lind ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Det norrøne blikket. Fostermødre som litterært motiv i islendingesagaene

Tid og sted: 8. apr. 2016 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Eli Anne Eiesland ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Semantics of Norwegian Noun-Noun Compounds: a corpus-based study

Tid og sted: 17. mars 2016 09:15, auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Margareth Sandvik ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det? En retorisk analyse av debattklima, journalistisk praksis og argumentasjon i valgkampdiskurs på radio og tv fra valgkampen i 1991, 1999 og 2009

Tid og sted: 8. mars 2016 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Kari Kinn ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Null Subjects in the History of Norwegian

Tid og sted: 5. feb. 2016 13:15, auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Ingrid Dommersnes Jølbo ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Identitet, stemme og aktørskap i andrespråksskriving. En undersøkelse av skriving som meningsskaping blant elever med somalisk bakgrunn i norskfaget i grunnskoleopplæringen for minoritetsspråklig ungdom