Disputas: Da dikteren drev historien

Master Mads Breckan Claudi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Bakover, nordover og framover: Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk

Mads Breckan Claudi

I avhandlingen Bakover, nordover og framover. Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk viser Mads Breckan Claudi hvordan Kristofer Uppdal framstiller dikteren og diktningen som aktive og virksomme krefter i både nasjonens og menneskehetens historiske utvikling og framgang.

Claudi setter Uppdals lyrikk i forbindelse blant annet med den samtidige nyhetsdekningen av det tidlige 1900-tallets polarforskning, som gjennom de norske polfarernes bragder kom til å representere både personlig heltemot og nasjonal og vitenskapelig framgang. Studien viser hvordan Uppdal anvender polare motiver for å tegne et bilde av dikteren som en oppdagelsesreisende i det sjelelige, i sjelens ukjente og ugjestmilde territorier. Slik, påviser Claudi, plasserer også Uppdal seg selv i en rolle som var sterkt fokusert i samtiden, nemlig rollen som «høvding», det vil si som en sannsiger, en veibryter og en historisk katalysator som bragte både nasjonen og selve «menneskeaanden» framover.

Ikke minst i sitt kanskje mest kjente dikt «Isberget» ikler Uppdal seg denne rollen idet han framstiller dikteren som en ensom og uutgrunnelig, men også suveren og fryktinngytende skikkelse som refser sine medmennesker for deres materialisme og nytelsessyke. Som et varsku til en menneskeslekt på verdimessig avveie tilintetgjør isberg-dikteren selve symbolet på menneskelig forfengelighet og overmot, RMS Titanic.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 26. august 2016 kl. 10.15 i Theologisk eksamenssal, Domus Academica, sentrum: "Historie og estetikk. En lesning av Sara Stridsbergs Happy Sally"

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Sissel Furuseth, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Førsteamanuensis Louise Mønster, Aalborgs Universitet (førsteopponent)
  • Professor Henning Howlid Wærp, Universitetet i Tromsø (andreopponent)

Leder av disputas

Professor Elisabeth Oxfeldt

Veileder

Publisert 7. des. 2020 11:04 - Sist endret 7. des. 2020 11:05