Disputas: Sammensatte mysterier

Master Eli Anne Eiesland ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Semantics of Norwegian Noun-Noun Compounds: a corpus-based study

Eli Anne Eiesland

Ved å bruke det store elektroniske tekstkorpuset NoWaC har Eli Anne Eiesland kartlagt norske sammensetninger i et større omfang enn noen tidligere har gjort. Over 60 000 sammensetninger danner grunnlaget for analysen, som avdekker både forventede og overraskende egenskaper ved ordene.

– De fleste nylagde norske ord er sammensetninger. Likevel har vi visst lite om hvilke ord som settes sammen, og på hvilke måter.

Særlig substantiv-sammensetninger har ofte uforutsigbar betydning: Mens en barnefilm er en film for barn, er en dyrefilm ikke en film for dyr, men en film om dyr. Et kjendisbarn kan være både et «barn som er kjendis» eller «barn av en kjendis». En kaffekopp er en kopp til å ha kaffe i, mens en porselenskopp er en kopp lagd av porselen. Ingen har tidligere undersøkt disse relasjonene systematisk ved hjelp av omfattende norske språkdata.

– Mine analyser viser at sted er den vanligste relasjonen, som i ordene Oslo-mann, ansiktsrynke og distriktsdoktor. En annen vanlig relasjon er hensikt, som i ordene matmargarin og morselampe.

Eiesland finner også at betydninga til substantiver påvirker hva slags sammensetninger de blir brukt i. For eksempel er det sånn at substantiver som betegner mennesker og dyr, oppfører seg helt annerledes i sammensetninger enn substantiver som betegner følelser. Å påvise dette styrker en antagelse om at betydning påvirker grammatikken, en antagelse som er omdiskutert i språkvitenskapen.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 8. april 2016, kl. 10.15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Metaphor and metonymy: How they relate to the meaning and semantic description of compounds"

Bedømmelseskomité

  • Professor Hans-Olav Enger, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Laura Janda, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (andreopponent)
  • Professor emeritus Ronald Wayne Langacker, University of California (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Hanne Gram Simonsen

Veileder

  • Rolf Theil, Universitetet i Oslo
  • Marianne Lind, Universitetet i Oslo/Statped
Publisert 7. des. 2020 11:04 - Sist endret 7. des. 2020 11:05