Disputas: Valgkamp. Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det?

Cand.philol. Margareth Sandvik ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det? En retorisk analyse av debattklima, journalistisk praksis og argumentasjon i valgkampdiskurs på radio og tv fra valgkampen i 1991, 1999 og 2009

Margareth Sandvik

Hva er valgkampens funksjon? Å gi velgerne grunnlag for å ta valg. Da må valgkampen formidle politikk, vise politiske skillelinjer og informere velgerne om hvilke saker de ulike partiene vil arbeide for, og hvordan de vil handle for å fremme disse sakene.

I avhandlingen sin undersøker Margareth Sandvik om valgkampen oppfyller disse kravene.

Avhandlingen presenterer en forståelse av debattklima og gir en beskrivelse av den språklige dynamikken i fire valgsendinger. Den tegner et bilde av ulike journalistiske praksiser og presenterer en metode for rekonstruksjon av politikernes og journalistenes argumentasjon, der samtaleanalyse og argumentasjonsteori integreres. Men avhandlingen er også en normativ studie, og i en normativ studie trengs det normer. Et av avhandlingens bidrag er et sett av normer: femten framgangsmåter for god debattatferd.

Innenfor en retorisk ramme forsøker avhandlingen å forstå, forklare og kanskje også forbedre den politiske diskurs på radio og tv.

Tid og sted for prøveforelesning

Onsdag 16. mars 2016 i auditorium 2, Eilert Sundts hus, Blindern:

Kl. 15.15-16.00 Selvvalgt emne: "Journalistiske normbrudd i utspørring og debatt"

Kl. 16.15-17.00 Oppgitt emne: "Kvalitetsvurdering av politisk argumentasjon – belyst ved ett eller flere eksempler"

Bedømmelseskomité

  • Professor Leelo Keevallik, Universitetet i Linköping (førsteopponent)
  • Professor Christian Kock, Københavns universitet (andreopponent)
  • Professor Jan Svennevig, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Ruth Vatvedt Fjeld
 

Publisert 7. des. 2020 11:04 - Sist endret 7. des. 2020 11:05