Disputas: Flerspråklighet på norske byggeplasser: en studie av interkulturell kommunikasjon og sosial lagdeling

Master Kamilla Kraft ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Constructing migrant workers: Multilingualism and communication in the transnational construction site

Kamilla Kraft

Kamilla Kraft

Er det viktig å studere flerspråklighet på byggeplasser? Ja. Studien av språk forteller oss nemlig noe om industriens utfordringer med en flerspråklig arbeidsstyrke, så vel som betydningen av språk for den sosiale lagdelingen i det norske arbeidsmarkedet. Dette er hovedpoenget i Kamilla Krafts doktoravhandling. Ved å fokusere på en industri som vanligvis forbindes med manuelt arbeid fremfor kommunikasjonsarbeid demonstrerer Kraft viktigheten av språk i sammenhenger hvor den ikke er åpenbar eller forventet, på tross av at bygge- og anleggsplasser er noen av de mest flerspråklige arbeidsmiljøene i det norske samfunnet. Dette betyr at næringen som helhet og de enkelte bedriftene må jobbe med flerspråklighet som en integrert del av arbeidshverdagen.

Studien tar utgangspunkt i tre forskjellige byggeplasser, men følger mange av de samme arbeiderne for å oppnå en dybdegående forståelse av deres daglige arbeid og profesjonelle muligheter. I tillegg behandles lovgivning og best practice-forslag om kommunikasjon fra arbeidslivet for å plassere studien i sin sosiale virkelighet.

På dette grunnlag demonstrerer Kraft hvordan byggeplassene arbeider med kommunikasjon og språk, og hvordan dette arbeidet fører til 1) at språk blir en materiell ressurs med økonomisk verdi for både arbeidstaker og arbeidsgiver, og 2) at det utvikles kommunikasjonssystemer hvor språkkompetanser fremfor profesjonelle ferdigheter avgjør muligheter for status og mobilitet for utenlandsk arbeidskraft. 

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 26. mai 2017 kl 10:15 i Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern: "The relevance of sociolinguistics and sociolinguistic research for political debate and political reforms"

Bedømmelseskomité

  • Professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Førstelektor Eva Codó, Universitat Autonoma de Barcelona (førsteopponent)
  • Professor Anne Holmen, Københavns universitet (andreopponent)

Leder av disputas

Forskningsleder Toril Opsahl

Veileder

  • Jan Svennevig, Universitetet i Oslo
  • Alexandre Duchêne, Universite de Fribourg
Publisert 7. apr. 2017 10:30 - Sist endret 9. jan. 2019 13:15