2018

Tidligere

Tid og sted: 14. des. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus Academica

Master Verónica Pájaro ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Who gets to pass? Performances of professional selves and language competences in job interviews in multilingual Norway.

Tid og sted: 9. nov. 2018 13:15, Eilert Sundts hus, auditorium 7

Mag.art. K. Jonas Nordby ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Lønnruner. Kryptografi i runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder.

Tid og sted: 26. okt. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, urbygningen

Master Kristian Lødemel Sandberg ved Institutt for lingvistiske og nordiske studiar vil forsvare avhandlinga si for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kapitalistisk skuld etter 1989. Utviklinga av ein historiekritikk i fire verk av Kjartan Fløgstad

Tid og sted: 19. okt. 2018 13:15, Helga Engs hus, auditorium 2

Master Diana Maria Camps ved Senter for flerspråklighet (Multiling) vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Legitimating Limburgish: The discursive construction of a regional language in the Netherlands

Tid og sted: 19. okt. 2018 13:15, Eilert Sundts hus, auditorium 7

Master Bjørn Ivar Fyksen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Almuens opera. Litterære klasseskiller i «Trost i taklampa» og Alf Prøysens øvrige forfatterskap.

Tid og sted: 24. aug. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Ylva Frøjd ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): "Hvem bryr seg?" Global solidaritet og skyld i Operasjon Dagsverks materiell.

Tid og sted: 21. juni 2018 13:00, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

MPhil Julianne Q. M. Yang ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Screening Privilege: Global Injustice and Responsibility in 21st-Century Scandinavian Film and Media

Tid og sted: 9. mars 2018 13:15, Aud Simula, Ole-Johan Dahls hus, Forskningsparken

Master Kristina Leganger Iversen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): Når dikta tiltaler nasjonen. Kvitheit, kolonialitet og subjektivitet i sju samtidige skandinaviske diktbøker

Tid og sted: 16. feb. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Jens-Morten Hanssen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ibsen on the German Stage 1876-1918: A Quantitative Approach