2018

Tidligere

Tid og sted: 24. aug. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Ylva Frøjd ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): "Hvem bryr seg?" Global solidaritet og skyld i Operasjon Dagsverks materiell.

Tid og sted: 21. juni 2018 13:00, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

MPhil Julianne Q. M. Yang ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Screening Privilege: Global Injustice and Responsibility in 21st-Century Scandinavian Film and Media

Tid og sted: 9. mars 2018 13:15, Aud Simula, Ole-Johan Dahls hus, Forskningsparken

Master Kristina Leganger Iversen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): Når dikta tiltaler nasjonen. Kvitheit, kolonialitet og subjektivitet i sju samtidige skandinaviske diktbøker

Tid og sted: 16. feb. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Jens-Morten Hanssen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ibsen on the German Stage 1876-1918: A Quantitative Approach