Disputas: Ny skoleforskning: Skal norske elever føle skyld fordi de bor i et rikt land?

Master Ylva Frøjd ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): "Hvem bryr seg?" Global solidaritet og skyld i Operasjon Dagsverks materiell.

Ylva Frøjd

Er elever som deltar på Operasjon Dagsverk (OD) "bedre mennesker" enn elever som ikke deltar? Ungdom må bry seg om større ting enn iPhonene sine og sosiale medier, og være mer opptatt av verdens urettferdighet, er ODs budskap. Ylva Frøjd har undersøkt hvordan OD appellerer til ungdom, og utfordringene OD står overfor.
– OD vil ikke at elever skal delta på OD-dagen fordi de føler skyld, men elevene skal føle skyld dersom de ikke deltar, konkluderer Frøjd.

I avhandlingen undersøker Frøjd en rekke aspekter ved ODs kampanjer, som hvordan ODs kampanjemateriell har endret seg fra 80-tallet frem til i dag. Forsidene på temaheftene OD deler ut til skoleungdom, har gått fra å vise gråtende barn til å spille på ironiske slagord. Inne i temaheftene kommer ungdom i mottakerlandene mer og mer til orde. I senere år har OD også brukt skuespilleren Jon Øigarden og humor i kampanjefilmer. Frøjd viser at OD forsøker å unngå stereotype "vi–dem"-fortellinger, men at det er vanskelig å få til.

Frøjd har konkrete forslag til hvordan norsklærere kan bruke ODs materiell i undervisningen. I avhandlingen har hun undersøkt hvordan elever forholder seg til ODs materiell – særlig oppfordringer til at de skal delta på OD-dagen i solidaritet med ungdom andre steder i verden.

OD er et av flere solidaritet- og bistandsprosjekter i norsk skole som bidrar til å forme ungdommens holdninger og nasjonale identitet. To generasjoner nord­menn har deltatt i ODs aksjoner. Frøjds forskning er dermed viktig for å forstå ikke bare norsk skole, men også politiske og kulturelle holdninger i Norge.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 24. august 2018 kl. 10.15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Global dannelse, global education, globale Bildung. En drøfting av begrepenes innhold,  institusjonelle forankring og normgrunnlag, med vekt på spørsmålet om menneskerettigheter og forholdet til norsk skoles verdiplattform".

Bedømmelseskomité

  • Dosent Thomas Illum Hansen, University College Lillebælt (førsteopponent)
  • Professor Norunn Askeland, Universitetet i Sørøst-Norge (andreopponent)
  • Professor Torill Steinfeld, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Forskningsleder Sissel Furuseth

Veileder

 

Publisert 3. juli 2018 14:41 - Sist endret 17. aug. 2018 09:14