Disputas: Prøysen som arbeiderforfatter

Master Bjørn Ivar Fyksen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Almuens opera. Litterære klasseskiller i «Trost i taklampa» og Alf Prøysens øvrige forfatterskap.

Bjørn Ivar Fyksen

Alf Prøysen gjorde bygdeproletariatets hverdag, fortellerkultur og omgangstone til strålende litteratur. Å lese Prøysen som arbeiderforfatter bringer forfatterskapets politiske potensial frem i lyset.

Alf Prøysens litterære landskap er befolket av husmenn, tjenestepiker og gårdsarbeidere i det sterkt klassedelte bygdesamfunnet på Hedemarken i første halvdel av forrige århundre. Prøysen var selv husmannssønn, og han publiserte stort sett tekstene sine gjennom arbeiderbevegelsens kanaler. Prøysens forfatterskap er altså om arbeidere, skrevet av en arbeider, for arbeidere – den klassiske definisjonen på arbeiderlitteratur. I avhandlingen Almuens opera. Litterære klasseskiller i Trost i taklampa og Alf Prøysens øvrige prosaforfatterskap undersøker Bjørn Ivar Fyksen hvilke litterære kvaliteter som blir tydelige ved å lese Prøysen i lys av arbeiderlitteraturtradisjonen.

Prøysen var svært formbevisst, og tekstene hans tilsvarende selvreflekterende – ikke minst gjelder dette romanen Trost i taklampa. Han tematiserer skillene mellom høy- og lavkultur og kaster gjennom sin litterære bearbeiding av folkekulturen om på de estetiske hierarkiene.

Dette er den første doktoravhandlingen som er skrevet om Alf Prøysens forfatterskap, og målet med arbeidet har vært å vise det radikale – estetisk og politisk – ved Prøysen: Han aksepterte ikke rangordningene, hverken sosialt eller kulturelt, og tekstene hans er det beste argumentet for en oppvurdering av den folkelige kulturen.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 19. oktober 2018, kl. 10.15, Eilert Sundts hus, auditorium 7, "Dansk og norsk husmannslitteratur: En sammenlikning mellom Jeppe Aakjærs roman Vredens
Børn. Et Tyendes Saga (1904) og Alf Prøysens husmannsskildringer med særlig henblikk på
motivet ‘flukten fra landsbygda’"

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus Liv Bliksrud, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor emeritus Anker Gemzøe, Aalborg Universitet (førsteopponent)
  • Professor Per-Olof Mattsson, Stockholms universitet (andreopponent)

Leder av disputas

Forskningsleder Sissel Furuseth

Veileder

Publisert 25. sep. 2018 14:03 - Sist endret 8. okt. 2018 10:23