Disputas: Kassasuksessen Ibsen ikke tjente ei krone på

Cand.philol. Jens-Morten Hanssen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ibsen on the German Stage 1876-1918: A Quantitative Approach

Jens-Morten Hanssen

Samfundets støtter var Ibsens første store, kommersielle suksess i europeisk teater. I en ny doktoravhandling har Jens-Morten Hanssen avdekket at stykket ble spilt mer enn dobbelt så mye på tyske scener på slutten av 1870-tallet enn tidligere antatt. Samtidig viste det seg at Ibsen ikke tjente ei krone på den enorme suksessen på grunn av manglende opphavsrettsbeskyttelse.

Hanssen har undersøkt den tyske scenehistorien til Ibsens stykker i perioden før 1918 med utgangspunkt i forestillingsdatabasen IbsenStage, som inneholder data fra over tjue tusen Ibsen-oppsetninger på verdensbasis fra 1850 og frem til i dag. Digital humaniora har åpnet opp nye muligheter i Ibsen-forskningen, og utviklingen av innovativ forskningsmetodikk i kjølvannet av den digitale vendingen har banet vei for kritisk granskning av etablerte sannheter. Ved bruk av sofistikerte dataanalysemetoder kaster Hanssen nytt lys over Ibsens europeiske gjennombrudd. Avhandlingen skiller ut tre faser i den tidlige resepsjonen av Ibsen på tyske scener: Den første fasen var dominert av den kommersielle suksessen med Samfundets støtter. I den andre fasen, som startet sent på 1880-tallet, hadde resepsjonen preg av en vekselvirkning mellom kommersiell bruk og eksperimentell og avantgardistisk bruk av Ibsens stykker. De uavhengige teaterscenenes promotering av Gengangere førte til at Ibsen fikk status som det moderne dramaets far, men IbsenStage viser at Ibsens internasjonale gjennombrudd først og fremst var et resultat av Et dukkehjems fremgang på scenen. I den tredje fasen, som tok til omkring 1900, var Ibsen kanonisert som en moderne klassiker, og nærmest naturalisert som tysk dramatiker med et sterkt grep om det sentraleuropeiske teatermarkedet.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 16. februar 2018 kl. 10:15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Digital Humanities and Theatre Studies: Research Perspectives. Discuss the potential for computational analytics to contribute to our understanding of theatre studies and how such approaches might change the field. What areas might benefit from this kind of intervention, and which methodologies show the most promise?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Christopher Balme, Ludwig-Maximilians-Universität München (førsteopponent)
  • Senior Lecturer Jonathan Bollen, School of the Arts and Media, The University of New South Wales (andreopponent)
  • Professor Ellen Rees, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Førsteamanuensis Sissel Furuseth

Veileder

Publisert 10. jan. 2018 13:05 - Sist endret 3. jan. 2019 09:37