Disputas: Kryptiske runer

Mag.art. K. Jonas Nordby ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Lønnruner. Kryptografi i runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder.

K. Jonas Nordby, foto: Museene i Akershus, MiA.

Det er besnærende når man kommer over skriftsystemer som er bevisst forvansket. Når snedige systemer og koder tåkelegger kommunikasjonen. Det er dette som er tilfellet med lønnruner, sier K. Jonas Nordby.

Blant vikingtidens og middelalderens runeinnskrifter finnes innskrifter der hele, eller deler av, teksten er forvansket ved mer eller mindre systematiske endringer i skriften. I et samfunn der skrive- og leseopplæringen ikke var institusjonalisert, ble lek med kryptografiske systemer et nyttig verktøy for å lære runealfabetet, runenes navn og former. Tydeligst er denne funksjonen i jǫtunvillur – et lønnrunesystem som ikke egner seg til kommunikasjon, men som derimot er et ypperlig redskap for å øve inn runenes navn og lydverdier.

I alt behandles 11 kryptografiske runesystemer – tre permutasjonssystemer og åtte substitusjonssystemer – i til sammen 113 runeinnskrifter. I sin avhandling diskuterer K. Jonas Nordby prinsipper som ligger til grunn for lønnrunesystemene og lønnrunenes anvendelse og funksjon i vikingtid og middelalder.

Siden lønnruner inngikk i den allmenne runeopplæringen, var de kryptografiske systemene lite egnet til å sikre sensitiv informasjon. Men lønnrunene hadde andre bruksområder. Ofte er lønnruner ristet for å demonstrere runekunst, og i sosiale settinger ble de trolig anvendt som morsomme utfordringer. Flere av lønnrunesystemene gir spesielle visuelle uttrykk, og de anvendes til å forskjønne eller trekke oppmerksomhet til en innskrift. Lønnruner var en integrert del av den allmenne runekunnskapen i vikingtid og middelalder.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 9. november 2018 kl. 10.15, Eilert Sundts hus, auditorium 7, "Etterreformatorisk bruk av runer"

Bedømmelseskomité

  • Professor Judith Jesch, University of Nottingham (førsteopponent)
  • Lektor Michael Lerche Nilsen, Københavns universitet (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Mikael Males, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Karl-Gunnar A. Johansson

Veileder

Publisert 22. okt. 2018 12:37 - Sist endret 21. jan. 2019 09:24