Disputas: Forhandling av profesjonelle og språklige kompetanser i norske jobbintervjuer

Master Verónica Pájaro ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Who gets to pass? Performances of professional selves and language competences in job interviews in multilingual Norway.

Verónica Pájaro

Det blir ofte hevdet at innvandrernes største utfordring for å komme i jobb er svake norskkunnskaper og uklare arbeidskvalifikasjoner og erfaringer. Likevel viser tidligere forskning at måten forholdet mellom arbeidsgivere og kandidatene utspiller seg i intervjusamtalen gir størst utslag i rekrutteringsprosesser. Det er dermed samhandlingen mellom intervjuere og kandidatene heller enn norskkunnskaper som avgjør hvordan kandidatenes kompetanser blir oppfattet. Spørsmålet blir dermed: Hva skal så til for at en kandidat opptrer og blir oppfattet som profesjonell og ansettbar i et jobbintervju?

Pájaros avhandling forsøker å svare dette spørsmålet ved å undersøke hvordan arbeidssøkeres språklige og profesjonelle kvalifikasjoner blir forestilt og diskutert i jobbintervjuer for legestillinger i Norge. Med utgangspunkt i videoopptak av autentiske jobbintervjuer, går Pájaro i detalj om hvordan utdanning, arbeidserfaring, etnisitet og språklige kompetanser blir tatt opp og diskutert i intervjuene.

Analysene viser at kandidatenes regionale og etniske identiteter ofte blir diskutert som et steg i prosessen av å bli kjent, selv om dette kan føre til motstand fra kandidatene som forsøker å unngå å svare på «hvor de egentlig kommer fra.» Utenlandske utdanning og arbeidserfaring kan også bli usynliggjort i intervjuet om de ikke blir formidlet på norske premisser. Dette er en aktuell problemstilling siden stadig flere nordmenn velger å ta medisinsk utdanning i andre europeiske land, mens det norske arbeidsmarkedet blir stadig mer internasjonalisert.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 14. desember kl. 10.15, Gamle festsal, Domus Academica "Socioliguistics and Criticality: quo vadis?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Jo Angouri, Warwick University
  • Professor Alexandre Duchêne, Université de Fribourg
  • Associate Professor Marja Irmeli Etelämäki, University of Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Piotr Garbacz

Veileder

Publisert 21. nov. 2018 13:25 - Sist endret 9. jan. 2019 13:18