Disputas: Å være privilegert i en urettferdig verden: Ny forskning om tendenser i skandinavisk film- og mediekultur

MPhil Julianne Q. M. Yang ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Screening Privilege: Global Injustice and Responsibility in 21st-Century Scandinavian Film and Media

Julianne Q. M. Yang

Har privilegerte nordmenn et ansvar for å redde verden? Og hvorfor blir kvinner oftere gitt et slikt ansvar enn menn i skandinavisk samtidsfilm? Julianne Yang har undersøkt hvordan skandinavisk film og TV bidrar til å underbygge, men også utfordre, mytene vi holder om oss selv.

– Innenfor skandinavisk film- og mediekultur er fortellinger om det å være en privilegert, ambivalent, hvit skandinav en framtredende måte å utforske etiske spørsmål knyttet til global ulikhet på, sier Yang.

I avhandlingen undersøker Yang eksempler på slike fortellinger i skandinavisk samtidsfilm og media. Fortellingene inviterer til en rekke spørsmål om skandinavens rolle i verden: Hvem har ansvar for å gjøre noe med global ulikhet? Har privilegerte mennesker et større ansvar enn andre? Og hva vil det egentlig si å være privilegert?

Avhandlingen tar for seg to spillefilmer og to serier som utforsker forholdene mellom privilegier, ansvar og global ulikhet: Erik Poppes dramafilm Tusen ganger god natt (2013), Roy Anderssons kunstfilm En duva satt på en gren och funderade på tillvaron (2014), den reality-TV-inspirerte nettserien Sweatshop – dødelig mote (Aftenposten-TV, 2014), og science fiction-TV-serien Äkta människor (SVT, 2012–2014).

Yang viser hvordan eksemplene både forsterker og utfordrer tanker om Skandinavia – særlig ideer om at skandinaver og skandinaviske land er humanitære og egalitære, men også privilegerte og delaktige i global urettferdighet. Hun argumenter for at det særlig er kvinnelige rollefigurer som framstilles som privilegerte og ansvarlige for å forhindre global urettferdighet. Avhandlingen kaster lys over måter film og media kan være med på å skape, underbygge, og bryte ned forventinger vi har om hvem som er privilegerte i dagens samfunn, og hva slags ansvar slike privilegier bringer med seg.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 21. juni 2018, kl. 10:15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Representing gender in Scandinavian cinema: issues and challenges"

Bedømmelseskomité

  • Professor Anne Gjelsvik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU (administrator)
  • Professor John Sundholm, Stockholms universitet (andreopponent)
  • Førstelektor Claire Thomson, University College London (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Per Thomas Andersen

Veileder

Publisert 24. mai 2018 13:04 - Sist endret 15. juni 2018 13:58