2019

Tidligere

Portrettbilde av Katharina Heinz
Tid og sted: 29. nov. 2019 10:45, Eilert Sundts hus, Auditorium 3

Master Katharina Heinz ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Kings and Mirrors. A Study of Rhetorical Strategies in the Materiality and Textuality of Konungs skuggsjá.

Hår, ansikt, smil
Tid og sted: 8. nov. 2019 13:00, Gamle festsal, Domus Academica

Master Oda Røste Odden ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: North Scandinavian type noun constructions: Patterns with slags, SORTs and TYP(E).

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hår, Øyenbryn, Hake, Nese.
Tid og sted: 14. juni 2019 13:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.philol. Ingrid Beate Hestvik Skjerdal ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Modernistenes gamle folkeviser. Dialoger med balladen hos J.P. Jacobsen, Obstfelder, Strindberg og Kinck.

Tid og sted: 10. mai 2019 13:15, Helga Engs hus, auditorium 2

Cand.philol. Ommund Carsten Vareberg ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Samarbeid og sekvensialitet – transmedial koherens i fem pedagogiske tekstsystemer for norskfaget på Vg1

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Hud, Øyenbryn, Hake.
Tid og sted: 5. apr. 2019 13:15, Helga Engs hus, auditorium 2

Magister Maria Antonina Obojska ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Stance in online and offline metalinguistic talk among Polish adolescents in Norway.