Disputas: Retorikk i middelaldermanuskripter

Master Katharina Heinz ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Kings and Mirrors. A Study of Rhetorical Strategies in the Materiality and Textuality of Konungs skuggsjá.

Portrettbilde av Katharina HeinzSamspillet mellom politikk og pedagogikk var i middelalderen – og er fremdeles i dag – avgjørende for å opprettholde de gjeldene maktstrukturene, og Konungs skuggsjá er et enestående vitnesbyrd på hvordan en omfattende kulturell og politisk endring ble rettferdiggjort og sikret i Norge på 1200-tallet.

I sin avhandling analyserer Katharina Heinz hvordan retorikk som politisk og pedagogisk redskap har formet læredialogen Konungs skuggsjá i hovedmanuskriptet AM 243 b α fol. (c.1275).

Studien viser hvordan en tenkemåte preget av klassisk retorikk påvirket både den tekstuelle og materielle utformingen av Konungs skuggsjá. Ved å ta utgangspunktet i manuskriptet som unikt kulturelt objekt, åpner Heinz for en ny forståelse av læredialogen, og gjennom å anlegge et materialfilologisk perspektiv avdekker hun en strategisk implementering av retoriske virkemidler på tvers av analysenivåene i manuskriptet. Visuelle elementer i layouten, som for eksempel, fargete rubrikker og initialer, fremhever narrative strukturer og diskursive strategier i teksten, som resulterer i at denne koplingen av retoriske virkemidler øker formidlingen av tekstens innhold.

Avhandlingen legger frem en metodisk modell som åpner for grundige undersøkelser av middelaldermanuskripter som diskursive og kulturelle hendelser, og som utdyper relasjonene mellom struktur, form og disposisjon i manuskriptet som en meningsbærende enhet. Heinz argumenterer dermed for at måten en tekst visualiseres på i et manuskript er viktig og uatskillelig fra forståelsen av tekstens mening og oppfatning i en kulturell, sosial og historisk kontekst.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 29. november kl. 09.15, Eilert Sundts hus, Auditorium 3. "Originality and innovations in Norwegian learned literature in the 13th century".

Bedømmelseskomité

  • College Lecturer Mary Franklin-Brown, Christs College Cambridge (andreopponent)

  • Professor Jon Gunnar Jørgensen, Universitetet i Oslo (administrator)

  • Professor Lena Rohrbach, Universitäten Zürich und Basel (førsteopponent)

Leder av disputas

Instituttleder, ILN, Piotr Garbacz

Veileder

  • Karl G. Johansson
  • Stefka G. Eriksen, Norsk institutt for kulturminneforskning
  • Lena Liepe, Linnæus University
Publisert 1. nov. 2019 10:09 - Sist endret 28. nov. 2019 09:26