Disputas: Polsk blant ungdommer i Norge

Magister Maria Antonina Obojska ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Stance in online and offline metalinguistic talk among Polish adolescents in Norway.

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Hud, Øyenbryn, Hake.

Maria Antonina Obojska

«Er du så skamfull over å komme fra Polen at du må snakke norsk?»

Sitatet er hentet fra Obojskas avhandling om bruk av polsk blant ungdommer som enten er født i eller innvandret til Norge fra Polen. Obojska studerer i hvilken grad og på hvilke måter ungdommene bruker polsk og hvordan de ser på sin egen språkbruk i dag og i fremtiden, som hvilken plass de tror norsk og polsk kommer til å ha i deres liv når de blir voksne.

Obojska har analysert ungdommenes kommunikasjon på og utenfor nettet. Ved bruk av kasusundersøkelser viser hun at ungdommenes holdninger til og erfaringer med norsk og polsk er komplekse og motstridende.

Studien min viser at det er minst to konkurrerende oppfatninger blant de polske tenåringene. Vi finner de som anser polsk som en viktig del av en polsk nasjonal identitet og som en ressurs det er viktig å ta vare på. Samtidig finner vi ungdommer som opplever at polsk verken er viktig eller verdt å bevare.

Disse to forståelsene har ikke bare konsekvenser for hvordan tenåringene anser betydningen av polsk og norsk i livet deres nå, men også for hvordan de ser sine fremtidige valg av språk. Studien viser at tenåringsjenter synes å oppfatte polsk som en viktig nasjonal markør og et språk som de ønsker å beholde og bruke aktivt i fremtiden. I motsetning til jentene, viser tenåringsgutter liten interesse for polsk og har en tendens til å velge norsk som hovedspråk.

Obojskas funn gir innsikt i de prosesser som er aktive i språkbevarings- og språkendringsprosesser. De viser blant annet at jevnaldrende i Polen spiller en rolle i forhandlinger om språk, ved at de korrigerer de norsk-polske ungdommene på digitale plattformer.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 5. April kl. 10.15, Helga Engs hus, auditorium 2. "Youth language across communities: Practices, perceptions, participation"

Bedømmelseskomité

  • Professor, Adam Jaworski, University of Hong Kong (førsteopponent)
  • Professor, Pia Lane, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor, Åsa Palviainen , University of Jyväskylä (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Piotr Garbacz

Veiledere

Publisert 11. mars 2019 10:56 - Sist endret 14. feb. 2020 15:35