Disputas: Hva slags type ord er slags og type?

Master Oda Røste Odden ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: North Scandinavian type noun constructions: Patterns with slags, SORTs and TYP(E).

Hår, ansikt, smil

Oda Røste Odden

Den slags type ord kan brukes på allslags måter, typ til å eksemplifisere, markere et sånn slags type forbehold, inngå i sammensatte spørreord og determinativ, ja, sånne type ting.

Ord som opprinnelig betydde 'type/kategori', har utvikla seg og fått ulike betydninger og ulike grammatiske egenskaper. Hvorfor er det sånn?

I en ny avhandling har Oda Røste Odden kartlagt hvordan ordene slags, sorts og typ(e) brukes i norsk og svensk. Disse typeordene kan inngå i ulike konstruksjoner hvor de bidrar med ulik betydning og har ulike grammatiske egenskaper. Dette gjelder ikke bare på skandinaviske språk, men også andre språk (sort of like in English, kinda). Likhetene og ulikhetene i bruken av liknende ord, i flere språk, blir brukt til å identifisere mulige årsaker, og mer generelt gi en større forståelse av hva som former språket.

Kategoribetydninga kan være med på å forklare hvorfor akkurat disse ordene utvikler seg slik. Kategorisering er grunnleggende for vår forståelse av verden, og typeord er derfor nyttige og frekvente. Det gjør det lettere å huske særegenhetene deres. Både hvilke ord typeordene ofte står sammen med, og situasjonene vi ofte snakker om kategorier i, kan ha bidratt til hvilke nye egenskaper ordene har fått. Er det ikke for eksempel naturlig at vi nevner ordet kategori nettopp når vi er usikre på hvordan vi skal kategorisere, og at ordene over tid blir forbundet med denne usikkerheten, og så kan brukes til å vise et slags forbehold?

Kategoriseringa av konstruksjonene med typeord er i seg selv sentral i avhandlinga. Odden viser hvordan bruksbasert og kognitiv konstruksjonsgrammatiske teorier om hvordan vi lagrer og kategoriserer språklig input i nettverk av konstruksjoner, kan redegjøre for de mer spesifikke grammatiske særegenhetene til konstruksjonene.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 8. november 2019, kl. 10.15, Gamle festsal, Domus Academica. "Language as a network of constructions".

Bedømmelseskomité

  • Professor Hans C. Boas, University of Texas at Austin (førsteopponent)

  • Professor Benjamin Lyngfelt, Göteborgs universitet (andreopponent)

  • Associate Professor Anu Laanemets, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Piotr Garbacz

Veileder

Publisert 15. okt. 2019 16:13 - Sist endret 25. okt. 2019 10:45