Disputas: Jødiske motiver i norsk litteratur

Master Madelen Brovold ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Jødiske motiver i norsk litteratur cirka 1800–1970 for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hud, hake.

Madelen Brovolds avhandling er en studie i jødiske motiver i utvalgte norske skjønnlitterære verker i perioden 1800–1970. Avhandlingens sentrale problemstilling er spørsmålet om hvordan det jødiske fremstilles, fortrinnsvis i lys av det enkelte verks tematikk, verdisyn og kontekstuelle forhold. Formålet med avhandlingen er å bidra til kunnskapen om representasjonen av jøder, jødiske motiver, og det hun mer generelt kaller ”det jødiske” i norsk litteratur.

Gjennom ulike teoretiske perspektiver og begreper undersøker Brovold verdisystemet og de jødiske karakterenes funksjon i litteratur skrevet av forfattere som Henrik Wergeland, John Paulsen, Øvre Richter Frich, Aimée Sommerfelt, Elsa Dickman, Eva Scheer og Torborg Nedreaas, og hvordan disse aspektene fremstår i kontekst av historiske begivenheter, de valgte forfatternes biografi/bakgrunn, holocaustlitteratur for unge lesere, kvinnelig holocaustlitteratur og betydningen av holocaust for etterkrigstidens litteratur om det jødiske.

Undersøkelsene viser at ”jøden” og ”jødinnen” som karakterer i norsk litteratur kjennetegnes av stereotype trekk, som gammeltestamentlige navn og bestemte kroppslige markører for jødiskhet. Den litterære jødinnen er i motsetning til ”jøden” ofte idealisert, men likevel stereotypt fremstilt. Hun har et gammeltestamentlig navn og er en mørk, orientalsk skjønnhet, med en særegen tiltrekningskraft. Ofte er hun også kultivert, musikalsk og/eller belest. Avhandlingen argumenterer for at norsk skjønnlitteratur i liten grad preges av antisemittisme, men at representasjonene av jødiske personer og jødisk liv, skrevet av både jødiske og ikke-jødiske norske forfattere, viser at jøder generelt har fått status som interne andre i det norske samfunnet, og at jøder generelt oppfattes som først og fremst jødiske og annerledes i Norge i den undersøkte perioden.

 

Madelen Brovold gjennomførte en vellykket disputas 11. desember 2020.

Tid og sted for prøveforelesning

"Teorier om interseksjonalitet i feministisk litteraturteori"

 

Vurderingskomite

Disputasleder

Veiledere

Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

 

Emneord: Disputaser ved HF, Disputas
Publisert 25. nov. 2020 13:30 - Sist endret 5. feb. 2021 15:20