Disputas: Subtile språkvansker kan være et tidlig tegn på demens

Master Ingeborg Sophie Ribu ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Language and cognition in healthy aging and dementia.

Ingeborg Ribu, doktorgradskandidat. Det humanistiske fakultet, bygningen.

Gjennom hele livet utvikler språket seg. Eldre kan gjerne flere ord enn yngre mennesker, men kan oppleve at det er vanskelig å komme på de riktige ordene, og ofte at man har ordet på tunga. Men hvor vanlig er dette? Og kan det være et tegn på at noe ikke er som det skal være?

I sin doktoravhandling ser Ingeborg S. B. Ribu på hvordan språkproduksjon og -forståelse endrer seg gjennom livet, og hvordan ulike språkfunksjoner blir påvirket av en mulig demensdiagnose. Dette er den første lingvistiske studien av språkprosessering hos personer med Alzheimers sykdom og primær progressiv afasi i Norge. Funnene tyder på at språklige trekk som ikke kommer fram ved tradisjonelle nevropsykologiske tester, kan skille mellom personer med og uten demensdiagnose.

Språkkartlegging er ikke en sentral del av demensutredningen i Norge i dag, men denne avhandlingen tyder på at språklige data kan være et verdifullt tillegg, og testing av språket bør derfor inkluderes i tidlig diagnostisering av Alzheimers sykdom og primær progressiv afasi.

Disputas

Ingeborg Sophie Ribu gjennomførte en vellykket disputs 6. mai.

Tid og sted for prøveforelesning

Publisert tirsdag 5. mai.

How does the study of primary progressive aphasia and Alzheimer's dementia inform theories of language processing in the brain?

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Åshild Næss, Universitetet i Oslo
  • Professor Loraine K. Obler, City University of New York
  • Associate professor Jamie Reilly, Temple University

Leder av disputas

  • Instituttleder Piotr Garbacz

Veiledere

Emneord: Disputaser ved HF
Publisert 24. apr. 2020 13:52 - Sist endret 5. feb. 2021 12:14