Disputas: Ibsen i Det tredje rike

Master Thor Holt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Far from Home: Ibsen through the Camera Lens in the Third Reich.

Thor Holt

Henrik Ibsen ble (mis)brukt til å styrke nasjonal identitet og troen på en ny og bedre fremtid i Nazi-Tyskland.

Nazistene satset på filmens påvirkningskraft for å gjenreise nasjonen, fellesskapet og folket, traumatisert av første verdenskrig og desillusjonert av årene i den turbulente Weimarrepublikken. Dette resulterte i hva flere har omtalt som det mørkeste kapitlet i filmhistorien. Doktorgrads-avhandlingen Far from Home: Ibsen through the Camera Lens in the Third Reich viser at Ibsen var den nest mest adapterte forfatteren i Hitlers Tyskland. Ibsen-filmene var del av et større prosjekt orkestrert av propagandaminister Joseph Goebbels, der privat og statlig filmproduksjon smeltet sammen med det formål å skape og opprettholde Det tredje rike.

Thor Holt avdekker at Ibsen inntar en langt mer sentral plass i denne beryktede arven, bestående av 1094 spillefilmer som hadde premiere i Tyskland fra 1933–45, enn tidligere kjent – uten at filmadaptasjonene lar seg redusere til utvetydig propaganda.

På den ene siden uttalte sentrale nazister som Goebbels og Julius Streicher seg glødende om Ibsen-filmene, og enkeltscener kan sees som propaganda for forestillingen om et «raserent» tusenårsrike. På den andre siden er Ibsen-filmene i Hitlers Hollywood motsetningsfulle og innehar maktkritiske elementer: Filmene behandlet modernitet, teknologi, turisme og mote, og noen av datidens største stjerner spilte Peer Gynt og Nora for å trekke massene til kinosalene. Ibsen-adaptasjonene kan derfor best forstås som prismer for de indre spenningene i Det tredje rike.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 17. januar 2020 kl. 10.15, Sophus Bugges hus auditorium 3. «Aesthetics and Politics in Ruben Östlund's Fiction Feature Films».

Bedømmelseskomité

  • Professor Elisabeth Oxfeldt, Universitetet i Oslo (administrator)

  • Professor Mikkel Bolt Rasmussen, Københavns universitet (andreopponent)

  • Professor Eric Rentschler, Harvard University (førsteopponent)

Leder av disputas

Prodekan for forskning Mathilde Skoie

Veileder

Publisert 6. jan. 2020 11:38 - Sist endret 14. jan. 2020 12:37