Disputas: Norsk i Amerika: Hva skjer med den mentale grammatikken når norsk er minoritetsspråk?

Master Alexander Kristoffersen Lykke ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Variation and Change in the Tense Morphology of Heritage Norwegian in North America.

(Foto: Manpower)

Dess mindre et menneske bruker morsmålet sitt, dess større er sjansen for at grammatikken til dette språket endrer seg.

I Amerika er norsk et minoritetsspråk. Amerikanorsk er navnet på språket som fortsatt snakkes av etterkommerne av emigrerte nordmenn som kom til Nord-Amerika før 1930. Denne norsken er et såkalt arvespråk. Det vil si at talerne lærer språket hjemme som barn, men at språket ikke dominerer i samfunnet ellers. Arvespråkstalerne blir flerspråklige som følge. I en lignende posisjon i Norge er språk som for eksempel fransk, urdu, spansk, vietnamesisk og en rekke andre.

Startskuddet for Alexander K. Lykkes doktorgradsarbeid var påstanden om at all bøying i arvespråk generelt var sårbar for endring, bortsett fra verbbøying i tid (såkalt tempusbøying). Forskjellen mellom prøver og prøvde, er et eksempel på tempusbøying. Lykke har undersøkt om slik bøying blir bevart i arvespråket Amerikanorsk. Tempusbøyinga viser seg å være ganske stabil, men den endrer seg også. På dette punktet reviderer Lykke dermed rådende oppfatninger. 

Funnene i avhandlinga tyder på at dess mindre mennesker bruker et språk, dess større er sjansen for endring i den mentale kunnskapen om dette språket, altså i (den mentale) grammatikken. På dette området bekrefter Lykkes funn det som er gjengs innen forskning på flerspråklighet og språkendring.

I våre samfunn stemples språklig endring ofte som «feil» eller «språklig forfall». Derfor er slik økning av kunnskapen om flerspråklighet og arvespråk viktig for flerspråkliges holdning til sitt eget språk, og for språkundervisning til flerspråklige elever.

 

Alexander Kristoffersen Lykke gjennomførte en vellykket disputas 25. september 2020.

Tid og sted for prøveforelesning

Publisert 23. september 2020.

Oppgitt tema: Forholdet mellom variasjon og endring i amerikanorsk

 

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Hans-Olav Enger, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Terje Lohndal, NTNU (førsteopponent)
  • Docent Jenny Nilsson, Instituttet för språk och folkminnen i Göteborg (andreopponent)

Leder av disputas

  • Instituttleder Piotr Garbacz

Veiledere


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Emneord: Disputaser ved HF
Publisert 14. sep. 2020 22:08 - Sist endret 5. feb. 2021 12:39