Disputas: Henrik Ibsen i det amerikanske teater

Master Svein Henrik Nyhus ved Senter for Ibsen-studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Henrik ibsen in the American Theatre, 1879-1914.

Svein Henrik Nyhus
Svein Henrik Nyhus

Ibsens amerikanske suksess skyldtes både kommersiell tilpasning og radikal omforming av rådende teaterformer

”If I could make it there, I could make it anywhere”, sang Sinatra. Slik var det også for Ibsen da hans skuespill først ble presentert i USA: New York var nasjonens ubestridte og gjennomkommersialiserte underholdningssenter, og for å etablere seg i det amerikanske teater var Ibsen avhengig av suksess på Broadway. I New York var det imidlertid en sterk motstand mot en dramatiker som brøt med all dramaturgisk og moralsk etikette; kritikeren William Winter døpte den norske dramatikeren «the bard of bacteria.». Likevel lyktes det etterhvert Ibsen å få sitt gjennombrudd på amerikansk jord. Hvordan gikk det til?

I sin doktorgradsavhandling undersøker Svein Henrik Nyhus utviklingen av hvordan Ibsen ble en etablert og populær dramatiker i det amerikanske teater fra 1879 til 1914. Til grunn for undersøkelsen ligger en mengde nye funn av oppsetninger, skuespillere, managere og teaterregissører. Sentralt i avhandlingen er bruken av kvantitativ metode og den relasjonelle databasen IbsenStage, som gir et utgangspunkt for å sirkle inn sosiale, kulturelle og teatrale dynamikker som både hindret og drev Ibsen-bølgen fremover. Et hovedfunn i avhandlingen er betydningen av det tyske immigrant-teaterets oppføringer av Ibsen, noe som tidligere er gått upåaktet hen. Samtidig var også rollen Ibsen spilte som inspirasjon for et nytt amerikansk, nasjonalt drama avgjørende. I sin avhandling avdekker Nyhus hvordan Ibsen ble appropriert av amerikanske realister på en måte som banet veien for hans egen kommersielle appell på scenen.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 7. februar 2020, kl. 10.15, Gamle festsal, Domus Academica «Ibsen on the commercial stage, 1878-1939»

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Giuliano D’Amico, University of Oslo (administrator)

  • Senior Lecturer Jonathan Bollen, School of the Arts & Media, Sydney (førsteopponent)

  • Assistant Professor Olivia Noble Gunn, University of Washington (andreopponent)

Leder av disputas

Førsteamanuensis og forskningsleder Aasta Bjorvand Bjørkøy

Veileder

Publisert 13. jan. 2020 11:44 - Sist endret 7. feb. 2020 08:54