Disputas: Flerspråklighet, nasjonal tilhørighet og foreldre-barn-relasjoner: en sosiolingvistisk studie av brasiliansk-norske familier i Norge.

Master Rafael Lomeu Gomes vil 15. juni forsvare sin avhandling Family multilingualism: Language practices and ideologies of Brazilian-Norwegian families in Norway for graden ph.d.

Doktorgradskandidat Rafael Lomeu Gomes

 

Hva betyr det å være norsk? Eller brasiliansk? Hvilken rolle spiller språk når flerspråklige familier konstruerer og forhandler om sin nasjonale tilhørighet?

Avhandlingen er resultatet av et treårig prosjekt som har sett på familier i Norge som består av par i transnasjonale ekteskap som oppdrar barna sine flerspråklig. Avhandlingen utforsker
sammenhengene mellom flerspråklige praksiser i hjemmet og de bredere sosiale, kulturelle,
samfunnsøkonomiske og politiske prosesser gjennom en kombinasjon av intervjuanalyse,
deltakerobservasjon og lydopptak. Rafael Lomeu Gomes' innovative tverrfaglige tilnærming henter sitt teoretiske rammeverk fra antropologi, sosiologi og sosiolingvistikk. Han argumenterer for viktigheten av rette oppmerksomhet mot skjæringspunktet mellom klasse, kjønn og rase/etnisitet. Dette gir oss en dypere forståelse av hvordan nasjonal tilhørighet blir forhandlet i hjemmet, hva foreldre tar hensyn til når de velger hvilke språk de bruker med barna, og hvordan foreldre-barn-relasjoner formes gjennom flerspråklig interaksjon i hverdagen.

Disputas

Disputasen vil bli strømmet direkte via den digitale møteappen Zoom.

Delta på disputas - 15. juni 2020 13:15

Last ned Zoom her

Bestill et digitalt eksemplar av avhandlingen

Ex auditorio: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, spørsmål fra publikum til kandidaten.  Disse kan stilles muntlig ved å klikke "Participants -> Raise hand".

Prøveforelesning

Oppgitt tema for prøveforelesningen 'Sociolinguistics of the Brazilian Diaspora'.

Bedømmelseskomité

  • Professor Marilyn Martin-Jones, University of Birmingham
  • Professor Li Wei, University College London
  • Førsteamanuensis Haley de Korne, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Veiledere

Arrangør

Emneord: Disputaser ved HF
Publisert 27. mai 2020 11:32 - Sist endret 23. juni 2020 10:56