Disputas: Ibsen på den vestafrikanske scenen: Et komplisert forhold

Master Solace Sefakor Anku ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: Ibsen on the West African stage: A case of a complicated relationship.

I tiden rett før oppløsningen av kolonialismen i sør-Sahara Afrika ble misnøyen med det koloniale styresettet uttrykt gjennom litteratur og teater. En vanlig måte å uttrykke opprørstanker og motstand på var gjennom interesse for europeisk litteratur med unntak av kolonimakten. Interessen for Ibsen var stor i noen få engelske territorier, spesielt i Sørøst-Asia. Denne interessen fortsatte gjennom den postkoloniale periode, og vedvarer i dag. Spesielt i sørlige deler av Afrika hvor Ibsens ideer, dramaturgi og skikkelser resonnerer med tradisjoner og behov, har Ibsen blitt godt mottatt. Det samme har ikke vært tilfellet i vestafrika.

Solace Sefakor Ankus avhandling undersøker de forskjellige faktorer som påvirket de tidlige oppsetninger, spesielt effekten av myndighetenes sensur av Ibsen med vekt på erfaring fra det nigerianske teatre. I tillegg til omfanget av sensur på de tidlige oppføringene av Ibsen, belyser avhandlingen hvordan den postkoloniale debatten formet vestafrikansk litteratur og teater og også reaksjoner på vestlige tekster og idealer. Studiet understreker hvordan denne diskursen formet forventninger og motiver i litteratur og teatertradisjoner i denne regionen, med vekt på kvinners identitet og morsrollen, et vanlig motiv i vestafrikansk litteratur og teater. Oppfatninger av kvinnens identitet som mor er avgjørende for regionens litteratur og kommunikasjon forbundet med nasjonalisme, opprør, og feminisme. Gjennom sammenligning av Ibsens presentasjon av dette motivet og det symbolske betydning i Vest-Afrika litteratur, avdekker avhandlingen forskjeller i vestafrikanske forfatteres oppfatning av kjønnsroller og feminisme.

Avhandlingen viser at påvirkning både fra kolonitiden og fra postkoloniale strategier for gjenoppbygning av kultur og identitet i vestafrikanske land som Ghana og Nigeria påvirker mottagelsen av Ibsen og hans skuespill i dag.

 

Solace Sefakor Anku gjennomførte en vellykket disputas 22. oktober 2020.

Tid og sted for prøveforelesning

Oppgitt tema: Give a lecture on some manifestations and nuances of feminism in plays by female African playwrights from across the continent.

 

 

Bedømmelseskomité

 

Leder av disputas

Veiledere


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Emneord: Disputaser ved HF, Disputas
Publisert 13. okt. 2020 13:02 - Sist endret 5. feb. 2021 14:32