Disputas: Språkendring i amerikanorsk - hva skjer?

Master Yvonne Wilhelmina Henriëtte van Baal ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): Compositional Definiteness in American Heritage Norwegian.

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, ansikt, hud, øyenbryn.
Yvonne Wilhelmina Henriëtte Van Baal

Norsk blir ikke bare snakket i Norge, men også i andre land av folk med norske forfedre. Etter en stor bølge med norsk innvandring til USA (ca. 1850-1920) finnes det fortsatt en gruppe norsktalende i USA. Hva skjer med et språk så langt fra hjemlandet, hvordan utvikler det seg?

I sin doktoravhandling om amerikanorsk har Yvonne van Baal utforsket det grammatiske fenomenet som gjerne kalles dobbelt bestemthet: fraser som den hvite hesten, som både har en foranstilt artikkel (den) og en etterstilt artikkel (-en). Van Baal reiste til USA og samlet inn språklige data fra amerikanorsktalere, og avhandlingen beskriver hvordan de bruker dobbelt bestemthet. Resultatene viser at dobbelt bestemthet holder på å forsvinne fra amerikanorsk, og at de fleste talerne sier «hvite hesten» mens folk i Norge heller sier «den hvite hesten». Van Baal har dermed observert en språkendring i et norsk språk som snakkes langt fra Norge.

Van Baal observerer at amerikanorsk har endret seg uten å bli mer likt engelsk. Selv om alle amerikanorsktalere er tospråklige engelsk-norsk, bruker de ikke den engelske grammatikken sin når de snakker norsk. Van Baal argumenterer derfor at språk i en flerspråklig kontekst ikke nødvendigvis blir like hverandre. Den amerikanorske frasen «hvite hesten» ligner ikke engelsk, men den ligner et stadium i norsk barnespråk. I avhandlingen settes språkendringen i amerikanorsk nettopp i sammenheng med språktilegnelse. Avhandlingen kaster nytt lys på hvordan språk endrer seg i en flerspråklig kontekst utenfor hjemlandet, og på faktorene som bidrar til språkendringene.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 13. Februar kl. 10.15, Gamle Festsal, Domus Academica. “How should linguistic theory change in response to the novel data from heritage languages?”

Bedømmelseskomité

  • Professor Merete Anderssen, Universitetet i Tromsø (førsteopponent)
  • Professor Dag Trygve Truslew Haug, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Maria Polinsky, University of Maryland (andreopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Piotr Garbacz

Veileder

Publisert 17. jan. 2020 13:02 - Sist endret 16. juni 2020 09:53