Disputas: Den irske grammatiker og Babels tårn

Master Nicolai Egjar Engesland ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Auraicept na nÉces: A Diachronic Study. With an Edition from the Book of Uí Mhaine for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: panne, murstein, murverk, farger og nyanser, fasade.

Nicolai Egjar Engeslands avhandling er en inngående studie av den irske grammatiske avhandlingen Auraicept na nÉces (‘De lærdes grunnbok’). Gjennom en analyse av forholdet mellom de ulike håndskriftene foreslår Engesland en ny datering av teksten til det niende eller tiende århundre e. Kr. En inngående studie av en spesifikk passasje i Auraicept na nÉces og lister over de tre alfabetene hebraisk, gresk og latin i kontinentale håndskrifter fra karolingisk tid og fremover er utgangspunktet for ideen om at det må foreligge en genetisk kobling til disse. Koblingen til de kontinentale håndskriftene forankrer denne delen av teksten til sent 800- eller tidlig 900-tall, hvilket støtter tidligere forskning på bruken av latinske grammatiske avhandlinger.

Den tradisjonelle dateringen lot Auraicept na nÉces stå uten en plausibel kontekst, både med hensyn til interne og eksterne parametre. En ny datering tillater en plausibel og interessant analyse, der Auraicept na nÉces er svært innovativ i flere henseender, men der teksten likevel bygger på utviklinger i den irske tradisjonen og i de internasjonale klostermiljøer. Teksten lar seg dermed analysere med hensyn til relevant materiale.

En diplomatarisk utgave av teksten fra håndskriftet the Book of Uí Mhaine er inkludert som appendix.

Nicolai Egjar Engesland gjennomførte en vellykket disputas 4. juni 2021.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Linguistic standards in the Early Modern Irish period (13th to 17th centuries). Who took an interest in them, and how was the question approached in the Old and Middle Irish periods (7th to 12th centuries)?"

Bedømmelseskomité

Dr. Deborah Hayden, lecturer, Maynooth University (førsteopponent)

Professor Liam Breatnach, Dublin Institute for Advanced Studies (andreopponent)

Professor Jon Gunnar Jørgensen, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Førsteamanuensis Elise Kleivane

Veiledere

Førsteamanuensis Mikael Males, Universitetet i Oslo

Professor Jan Erik Rekdal, Universitetet i Oslo


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 10. mai 2021 15:10 - Sist endret 1. juli 2021 11:16