English version of this page

Disputas: Muligheter og begrensninger i videomediert samhandling

Master Jessica Pedersen Belisle Hansen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Video-mediated interpreting. The interactional accomplishment of interpreting in video-mediated environments for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: person, leppe, smil, hake, yttertøy.

Hansen har studert ekte videotolkede samtaler på sykehus fra et interaksjonelt perspektiv. Hva skjer når samhandlingen er videomediert? Videoteknologi gir oss lyd- og bildetilgang til hverandre, men egentlig bare i begrenset grad. Samtidig kan hvordan vi bruker teknologien, påvirke hvilke muligheter vi har i samhandlingen.

Under koronapandemien har det vært mye diskusjon rundt god bruk av video i kommunikasjon. Det har gitt Hansens forskning uventet aktualitet og overføringsverdi. De som skal bruke video, om det er til tolking eller annet arbeid, bør vite noe om mediets muligheter og begrensninger.

Når man bruker videoteknologi for å kommunisere, er noen av premissene for interaksjon annerledes enn når deltakerne er på samme sted. For eksempel kan de som deltar kun se deler av hverandre og omgivelsene. Når tolken er et annet sted enn de andre deltakerne, kan det oppstå problemer med referanser i samtalen. Det er også vanlig at det oppstår tidsforsinkelse. Alt dette har betydning for tolkens arbeid. Gester og bevegelser som deltakerne bruker i samhandlingen kommuniserer heller ikke like effektivt når de vises på en flat skjerm.

- Fremstillingen av videoteknologi som en kostnadseffektiv måte å tilby tolketjenester er for enkel. Det kan oppstå utfordringer og misforståelser på grunn av situasjonens kompleksitet. Det er viktig å ha en god forståelse av hvilket arbeid som skal utføres ved hjelp av videoteknologi, påpeker Hansen.

Prøveforelesningen og disputasen blir tolket til norsk tegnspråk.

 

Jessica Pedersen Belisle Hansen gjennomførte en vellykket disputas 16. april 2021.

Prøveforelesning

Tittel på oppgitt emne: “What is mediation?”

 

Disputasleder

Professor Elizabeth Lanza
 

Bedømmelseskomité

Førsteamanuensis Brian Lystgaard Due, Københavns universitet (førsteopponent)

Professor Cecilia Wadensjö, Stockholms Universitet (andreopponent)

Førsteamanuensis Marja Etelämäki, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Veiledere

Professor Jan Svennevig, Universitetet i Oslo

Professor Jannis Androutsopoulos, Universitetet i Oslo


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 25. mars 2021 15:22 - Sist endret 12. jan. 2022 10:28