Disputas: Graffiti forteller om selvoppfattelse i middelalderen

Master Karen Langsholt Holmqvist ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier og Norsk institutt for kulturminneforskning vil forsvare sin avhandling Carving the Self. Portrayals of the Self in Medieval Textual Graffiti from Norway and Connected Territories for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandidat Karen Langsholt Holmqvist, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"

Graffiti er ikke et nytt fenomen; både i forhistoriske hulemalerier og i middelalderens kirker ser vi hvordan mennesker har hatt et behov for å legge igjen fysiske spor etter seg. I sin avhandling viser Karen Langsholt Holmqvist hvordan graffiti fra middelalderen kan brukes til å forstå middelaldermenneskers syn på seg selv.

Holmqvist viser hvordan de som skrev graffiti både følger sosiale normer og finner rom for å uttrykke seg kreativt. Samtidig tok de også hensyn til konteksten rundt seg. Mens mange framstilte seg selv som gode troende når de skrev graffiti på kirkeveggen, finner vi også mer løssluppen graffiti om elskov eller skjulte skatter, som for eksempel i et steinaldergravkammer på Orknøyene, som nordiske inntrengere fylte med runegraffiti midt på 1200-tallet.

«Å studere historisk graffiti er viktig fordi det forteller om hvordan mennesker har forholdt seg til verdenen de lever i til ulike tider i historien» forteller Holmqvist, og legger til at likhetene på tvers av historiske epoker er slående: «Innskriftene vi finner fra middelalderen, kan på flere måter sammenliknes med dagens graffiti. Selv om innholdet i innskriftene er ulikt, ser vi i innskrifter fra både fortid og nåtid hvordan folk bruker graffiti til å definere og presentere seg selv, forme verden rundt seg og skape personlige og felles fortellinger.»

 Karen Langsholt Holmqvist gjennomførte en vellykket disputas 23. november 2021.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: “Monumentale identiteter: uttrykk for selvet på runesteiner fra urnordisk tid og vikingtid”

Bedømmelseskomité

Universitetslektor Marco Bianchi, Uppsala universitet (førsteopponent)

Dr. Ragnhild Ljosland, University of the Highlands and Islands (andreopponent)

Førsteamanuensis Alessandro Palumbo, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Undervisningsleder Elise Kleivane

Veiledere

Professor Karl Gunnar Johansson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Forsker Stefka Georgieva Eriksen, Norsk institutt for kulturminneforskning

Professor Kristel Zilmer, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 5. nov. 2021 16:08 - Sist endret 19. juli 2022 10:56