Disputas: «Kanskje jeg må kaste søppel, levere tomflasker og bruke mindre strøm for at jorda skal bli finere. Da vil ingen dø av forurensing.»

Master Kristin Torjesen Marti ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Bærekraft i skolens
tekstkulturer: En studie av skriveoppdrag og elevtekster
 for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandidat Kristin Torjesen Marti, vegg med teksten "det humanistiske fakultet"

Skoleelever streiker for klimaet – men hvordan skriver de om det på skolen?

I 2020 ble bærekraftig utvikling et tverrfaglig tema i læreplanene for norsk skole. Temaet følger elevene fra første klasse og helt ut videregående. Men vi vet lite om hvordan barn og unge skriver om ting som kildesortering, fornybar energi og klimaendringer, eller hva det egentlig er vi ber dem skrive om. Kristin Torjesen Marti har forsket på nettopp dette.

Marti har analysert en rekke skriveoppgaver som lærere har laget til elevene sine og elevers svar på oppgavene. Elevene – som var mellom 8 og 13 år - skriver for å overbevise jevnaldrende om å kildesortere, eller de skriver taler til FN om fornybar energi. Andre fantaserer om hvordan det er å leve i et område med ørkenspredning, eller de forklarer hvordan planter og dyr på fjellet lever.

Elevene viser at de kan mye relevant fakta om bærekraft. De er også opptatt av hvor viktig det er å ta ansvar for miljøet. Derimot får elevene få skriveoppgaver hvor de må veie ulike hensyn opp mot hverandre, for eksempel at vindkraft kan være bra for klimaet, men dårlig for naturen rundt. Det er et problem, fordi vi vet at mange store miljøutfordringer nettopp er komplekse og uten enkle løsninger.

Kristin Torjesen Marti  gjennomførte en vellykket disputas 26. november 2021.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Hvordan kan systemisk-funksjonell lingvistikk, diskursanalyse og literacyforskning sammen bidra til didaktisk verdifull kunnskap om elevers skriving om bærekraft?"

Bedømmelseskomité

Professor Ewa Bergh Nestlog, Linnéuniversitetet (førsteopponent)

Professor Leif Östman, Uppsala Universitet (andreopponent)

Professor Johan Tønnesson, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Forskingsleder Åshild Næss

Veiledere

Professor Kjell Lars Berge, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Professor Erik Knain, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 12. nov. 2021 11:22 - Sist endret 19. juli 2022 10:58