English version of this page

Disputas: Fra ord til bilde i det norrøne fyrstediktet

Master Bianca Patria ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Kenning Variation and Lexical Selection in Early Skaldic Verse for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Norrøne fyrstedikt i dróttkvætt er velkjente for sin komplekse form, uvanlige ordforråd og bruken av konvensjonelle omskrivninger (kenningar). Men hvordan kan disse trekkene kobles til diktenes innhold og stil? Hvilken funksjon har ordvalget i kenninger, og utnyttet skalder denne ressursen i sine vers?

Bianca Patrias avhandling, Kenning Variation and Lexical Selection in Early Skaldic Verse, er et forsøk på å utvikle og undersøke nye metodikker for analyse av diakrone tendenser i skaldediktnings stil i den eldste perioden av den poetiske produksjonen i dróttkvætt. Analysen belyser tre aspekter av skaldediktning, som ofte behandles som perifere, markerte eller uvanlige, nemlig kenningers kontekstuelle motivasjon, den stilistiske benyttelsen av kenningers indre billedkraft og intertekstuelle strategier som litterære lån, imitasjon og allusjon.

Resultatene oppfordrer til kvalitativ, diakron analyse, i tillegg til det tradisjonelle systemiske synspunktet, for å forstå komposisjonsdynamikken i de eldste dróttkvætt-versene. Skaldene gjorte hva de kunne for å utnytte det poetiske språkets ressurser og for å fremheve at de tilhørte den tradisjonelle kanonen - disse faktorene bør styre vår lesing og tolkning av skaldevers.

Bianca Patria gjennomførte en vellykket disputas 21. mai 2021.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "Innovation and imitation in the poetry of Einarr Skúlason"

Bedømmelseskomité

Førsteamanuensis Jonas Wellendorf, University of California Berkeley (førsteopponent)

Professor Klaus Johan Myrvoll, Universitetet i Stavanger (andreopponent)

Førsteamanuensis Elise Kleivane, Universitetet i Oslo (administrator)

Disputasleder

Professor Åshild Næss

Veiledere

Mikael Males, Universitetet i Oslo

Haukur Þorgeirsson, Háskóli Íslands


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

 

Publisert 5. mars 2021 15:00 - Sist endret 26. mai 2021 08:22