Disputas: Ære og fantasylitteratur

Master Cecilie Takle ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Honor Codes in Siri Pettersen’s The Raven Rings for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: øre, murstein, vegg, t skjorte, murverk.

Cecilie Takles avhandling er en studie av æreskoder i Siri Pettersens fantasytrilogi Ravneringene. Æreskoder kan anses som en form for trafikkregler som medlemmer i en kultur retter seg etter, både på individnivå og i møte med andre. Noen æreskoder er nedskrevne, mens mange er uskrevne. Noen mennesker er mest opptatte av «ekstern ære», det vil si for eksempel heder og berømmelse. Andre blir mer motiverte av «intern ære», det vil si å gjøre det som er riktig, selv om de ikke nødvendigvis får anerkjennelse fra andre for det. Ære kan være vanskelig å beskrive og forklare fordi innholdet i begrepet varierer så mye fra kultur til kultur, og hva som regnes som «ærbart» har også endra seg gjennom historien. Takle undersøker hvordan man kan nærme seg et så komplekst begrep som ære gjennom eksempler fra fantasylitteratur.

I fantasylitteratur er det ofte en helt som skal løse et oppdrag som krever mot. I Ravneringene møter leseren en rekke karakterer som har ulike æreprosjekter. Et av hovedfunnene til Takle er at ære er sterkt knytta til klasse i Pettersens trilogi, og videre at helten Hirka i serien har som æreprosjekt å bli kvitt stigma og skam, snarere enn å bli berømt og få et godt ettermæle. I Ravneringene finnes det mange eksempler på at den som kontrollerer historien har makt over andres ære. Siden ære er relativt, er narrativer sentralt i forvaltninga av noens ære: helten i én fortelling kan også være skurken i en annen.

 

Cecilie Takle gjennomførte en vellykket disputas 22. januar 2021.

Prøveforelesning

Oppgitt emne: "The relevance of age and gender for individual honor projects in fantasy literature"

Vurderingskomité

Professor Karen Coats, University of Cambridge (førsteopponent)

Professor Lykke Harmony Alara Guanio-Uluru, Høgskulen på Vestlandet (andreopponent)

Førsteamanuensis Thorstein Norheim, Universitetet i Oslo (komitéadministrator)

Disputasleder

Professor Elisabeth Oxfeldt

Veiledere

Professor Per Thomas Andersen, Universitetet i Oslo

Professor Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Universitetet i Oslo


Interessert i forskning fra Det humanistiske fakultet? Meld deg på vårt månedlige nyhetsbrev!

Publisert 7. jan. 2021 14:53 - Sist endret 5. feb. 2021 15:29