Tidligere disputaser

Doktorgradskandidat Jessica Pedersen Belisle Hansen
Tid og sted: 16. apr. 2021 13:15, Zoom

Master Jessica Pedersen Belisle Hansen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Video-mediated interpreting. The interactional accomplishment of interpreting in video-mediated environments for graden philosophiae doctor (ph.d).

Bildet kan inneholde: briller, moro, erme, fotografi, hvit.
Tid og sted: 22. jan. 2021 13:15, Zoom

Master Cecilie Takle ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Honor Codes in Siri Pettersen’s The Raven Rings for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandidat Hanne Haugli
Tid og sted: 15. des. 2020 13:15, Digital disputas i Zoom

Cand. philol Hanne Haugli ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Støttende skriveundervisning i språklig heterogene klasser: En studie av sjangerpedagogisk undervisning på barnetrinnet for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hud, hake.
Tid og sted: 11. des. 2020 13:15, Digital disputas i Zoom

Master Madelen Brovold ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling Jødiske motiver i norsk litteratur cirka 1800–1970 for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Doktorgradskandidat Steve Pepper
Tid og sted: 11. nov. 2020 16:15, Digital disputas i Zoom

Master Steve Pepper ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden PhD: The typology and semantics of binominal lexemes: Noun-noun compounds and their functional equivalents.

Doktorgradskandidat Solace Sefakor Anku
Tid og sted: 22. okt. 2020 10:15, Digital disputas i Zoom

Master Solace Sefakor Anku ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: Ibsen on the West African stage: A case of a complicated relationship.

Doktorgradskandidat Julian K Lysvik
Tid og sted: 16. okt. 2020 10:15, Digital disputas i Zoom

Master Julian Kirkeby Lysvik ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D.: Where does naturalness in phonology come from?—Insights from Artificial Language Learning.

Doktorgradskandidat Beatrice M. G. Reed
Tid og sted: 9. okt. 2020 13:15, Digital disputas i Zoom

Master Beatrice M. G. Reed ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Natur og menneske i Stina Aronsons nordlige ødemarksfortellinger. En økonarratologisk analyse.

Doktorgradskandidat Jorunn Simonsen Thingnes
Tid og sted: 9. okt. 2020 13:15, Digitalt i Zoom og i Gamle Festsal, Domus Academica

Master Jorunn Simonsen Thingnes ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium vil forsvare avhandlinga si for graden philosophiae doctor (ph.d.): Å velje minoriserte språk. Språkpolitikk og språkval i akademia.

Doktorgradskandidat Alexander Kristoffersen Lykke
Tid og sted: 25. sep. 2020 13:15, Digital disputas i Zoom og i Eilert Sundts hus, auditorium 4

Master Alexander Kristoffersen Lykke ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Variation and Change in the Tense Morphology of Heritage Norwegian in North America.

Bildet kan inneholde: vegg, blond, tre, murstein, anlegg.
Tid og sted: 18. sep. 2020 17:00, Digital disputas via Zoom

Master Heidi Karlsen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “A Discourse Analysis of Woman’s Place in Society 1830–1880 through Data Mining the Digital Bookshelf”.

Dame og fasaden til Humanistisk fakultet. Portrett.
Tid og sted: 26. juni 2020 10:00, Zoom

Master Gianina Druta vil den 26. juni forsvare sin avhandling Ibsen at the Theatrical Crossroads of Europe: A Performance History of Henrik Ibsen’s plays on the Romanian stages (1894-1947) for graden ph.d.

doktorgradskandidat Rafael Lomeu Gomes
Tid og sted: 15. juni 2020 13:15, Digital disputas via Zoom

Master Rafael Lomeu Gomes vil 15. juni forsvare sin avhandling Family multilingualism: Language practices and ideologies of Brazilian-Norwegian families in Norway for graden ph.d.

Doktorgradskandidat, master Ingeborg Sophie Ribu
Tid og sted: 6. mai 2020 15:00, Digital disputas via Zoom

Master Ingeborg Sophie Ribu ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Language and cognition in healthy aging and dementia.

Bildet kan inneholde: kvinne, hår, ansikt, hud, øyenbryn.
Tid og sted: 13. feb. 2020 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Master Yvonne Wilhelmina Henriëtte van Baal ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): Compositional Definiteness in American Heritage Norwegian.

Bildet kan inneholde: bok, panne, hake.
Tid og sted: 7. feb. 2020 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Master Svein Henrik Nyhus ved Senter for Ibsen-studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Henrik ibsen in the American Theatre, 1879-1914.

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, hake, panne, øyenbryn.
Tid og sted: 17. jan. 2020 13:15, Sophus Bugges hus, auditorium 3

Master Thor Holt ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Far from Home: Ibsen through the Camera Lens in the Third Reich.

Portrettbilde av Katharina Heinz
Tid og sted: 29. nov. 2019 10:45, Eilert Sundts hus, Auditorium 3

Master Katharina Heinz ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Kings and Mirrors. A Study of Rhetorical Strategies in the Materiality and Textuality of Konungs skuggsjá.

Hår, ansikt, smil
Tid og sted: 8. nov. 2019 13:00, Gamle festsal, Domus Academica

Master Oda Røste Odden ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: North Scandinavian type noun constructions: Patterns with slags, SORTs and TYP(E).

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hår, Øyenbryn, Hake, Nese.
Tid og sted: 14. juni 2019 13:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.philol. Ingrid Beate Hestvik Skjerdal ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Modernistenes gamle folkeviser. Dialoger med balladen hos J.P. Jacobsen, Obstfelder, Strindberg og Kinck.

Tid og sted: 10. mai 2019 13:15, Helga Engs hus, auditorium 2

Cand.philol. Ommund Carsten Vareberg ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Samarbeid og sekvensialitet – transmedial koherens i fem pedagogiske tekstsystemer for norskfaget på Vg1

Bildet kan inneholde: Hår, Ansikt, Hud, Øyenbryn, Hake.
Tid og sted: 5. apr. 2019 13:15, Helga Engs hus, auditorium 2

Magister Maria Antonina Obojska ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Stance in online and offline metalinguistic talk among Polish adolescents in Norway.

Tid og sted: 14. des. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus Academica

Master Verónica Pájaro ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Who gets to pass? Performances of professional selves and language competences in job interviews in multilingual Norway.

Tid og sted: 9. nov. 2018 13:15, Eilert Sundts hus, auditorium 7

Mag.art. K. Jonas Nordby ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Lønnruner. Kryptografi i runeinnskrifter fra vikingtid og middelalder.

Tid og sted: 26. okt. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, urbygningen

Master Kristian Lødemel Sandberg ved Institutt for lingvistiske og nordiske studiar vil forsvare avhandlinga si for graden philosophiae doctor (ph.d.): Kapitalistisk skuld etter 1989. Utviklinga av ein historiekritikk i fire verk av Kjartan Fløgstad