Tidligere disputaser - Side 2

Tid og sted: 19. okt. 2018 13:15, Eilert Sundts hus, auditorium 7

Master Bjørn Ivar Fyksen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Almuens opera. Litterære klasseskiller i «Trost i taklampa» og Alf Prøysens øvrige forfatterskap.

Tid og sted: 19. okt. 2018 13:15, Helga Engs hus, auditorium 2

Master Diana Maria Camps ved Senter for flerspråklighet (Multiling) vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Legitimating Limburgish: The discursive construction of a regional language in the Netherlands

Tid og sted: 24. aug. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Ylva Frøjd ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): "Hvem bryr seg?" Global solidaritet og skyld i Operasjon Dagsverks materiell.

Tid og sted: 21. juni 2018 13:00, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

MPhil Julianne Q. M. Yang ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Screening Privilege: Global Injustice and Responsibility in 21st-Century Scandinavian Film and Media

Tid og sted: 9. mars 2018 13:15, Aud Simula, Ole-Johan Dahls hus, Forskningsparken

Master Kristina Leganger Iversen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae Doctor (ph.d.): Når dikta tiltaler nasjonen. Kvitheit, kolonialitet og subjektivitet i sju samtidige skandinaviske diktbøker

Tid og sted: 16. feb. 2018 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Jens-Morten Hanssen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Ibsen on the German Stage 1876-1918: A Quantitative Approach

Tid og sted: 12. jan. 2018 13:15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus, Blindern

Master Urd Vindenes ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Complex demonstratives and cyclic change in Norwegian.

Tid og sted: 6. okt. 2017 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Pernille Hansen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): In the beginning was the word: A study of monolingual and bilingual children’s lexicons.

 

Tid og sted: 25. aug. 2017 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Pawel Kazimierz Urbanik  ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Requests in Polish and Norwegian informal conversation: A comparative study of grammatical and pragmatic patterns.

Maimu Berezkina
Tid og sted: 20. juni 2017 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Maimu Berezkina ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Multilingual state websites in Estonia and Norway: A study of language policy in new media

Mona Wiig
Tid og sted: 16. juni 2017 13:15, Aud. 1, Eilert Sundts hus, A-blokka, Blindern

Cand.philol. Mona Wiig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Opp som en drage?

Kamilla Kraft
Tid og sted: 26. mai 2017 13:15, Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Master Kamilla Kraft ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Constructing migrant workers: Multilingualism and communication in the transnational construction site

Barbro Bredesen Opset
Tid og sted: 26. mai 2017 13:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Barbro Bredesen Opsetved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Franske toaletter og Wergelands blomster. En studie av nasjonale forestillinger i Eidsvoll 1814s utsmykkingssak for Wergelands hus

Yeşim Sevinç
Tid og sted: 20. apr. 2017 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Yeşim Sevinç ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Language Anxiety in the Immgirant Context. An interdisciplinary perspective

Jakob Anton Paul Wiedner
Tid og sted: 31. mars 2017 13:15, Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum

Mag.phil. Jakob Anton Paul Wiedner ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): (De)mystifying Norwegian Romani – the discursive construction of a minority language

Marit Skarbø Solem
Tid og sted: 31. jan. 2017 13:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Marit Skarbø Solem ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Hvem vet best? En samtaleanalytisk studie av elever og læreres kunnskapsforhandling i helklassesamtaler

Tid og sted: 21. okt. 2016 13:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica, sentrum

Master Nathan John Albury ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The folk lingustics of language policy: Knowing, feeling and doing Maori language revitalisation

Tid og sted: 23. sep. 2016 13:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Master Marthe Øidvin Burgess ved Institutt for Lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fra novelle til film. Elevproduserte multimodale tekster på 9. trinn

Tid og sted: 26. aug. 2016 13:15, Theologisk eksamenssal, Domus Academica, sentrum

Master Mads Breckan Claudi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Bakover, nordover og framover: Framskrittstro, høvdingkult, vitenskap og geografi i og omkring Kristofer Uppdals lyrikk

Tid og sted: 10. juni 2016 13:15, Auditorium 1, Eilert Sundts hus, Blindern

Cand.philol. Silje Hernæs Linhart ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): "A wild stream of eyes": Affect and Identity in Male-to-Female Transgender Narratives for Children and Young Adults

Tid og sted: 2. mai 2016 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Cand.philol. Iben Brinch Jørgensen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Når steder skapes: Fire studier av stedsutviklingens visuelle retorikk

Tid og sted: 29. apr. 2016 13:15, auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Anne-Valérie Sickinghe ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Discourses of Multilingualism in Norwegian Upper Secondary Schools

Tid og sted: 28. apr. 2016 13:15, Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Anne Lind ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Det norrøne blikket. Fostermødre som litterært motiv i islendingesagaene

Tid og sted: 8. apr. 2016 13:15, Gamle festsal, Domus Academica, sentrum

Master Eli Anne Eiesland ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Semantics of Norwegian Noun-Noun Compounds: a corpus-based study

Tid og sted: 17. mars 2016 09:15, auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern

Cand.philol. Margareth Sandvik ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden doctor philosophiae (dr.philos.): Hva trenger velgerne å vite? Og får de vite det? En retorisk analyse av debattklima, journalistisk praksis og argumentasjon i valgkampdiskurs på radio og tv fra valgkampen i 1991, 1999 og 2009